Source navigation:
Piece navigation:


Na Marieta es petita

Text incipit: 
Na Marieta es petita
Source: 
Piece ID: 
C52a-004
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Remarks: 

Na Marieta es petita,
i sa mare se l'estima;
li farem un vestit nou,
per aná a ca sa padrina.

A n'hi ha qui la canten de aquesta manera: veure C52a-005.

Submission’s author: 

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Na Marieta es petita", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/piece/24664