Source navigation:
Piece navigation:


Na Marieta es petita

Text incipit: 
Na Marieta es petita
Source: 
Piece ID: 
C52a-005
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Remarks: 

Na marieta es petita,

i a poc a poc tornará gran;

els fadrins qui la voldran

s'haurán de posá levita.

Moltes vegades, tenint es petit demunt, assegut demunt els jonois, li fan doná botets i li canten: (veure C52a-006)

Submission’s author: 

How to cite

Zoraida Marquès, "Na Marieta es petita", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 12 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/piece/24665