Source navigation:
Piece navigation:


Ses figueres de Llibertó

Text incipit: 
P'es canal de Llibertó, en temps de ses figues flos
Source: 
Piece ID: 
C41-13
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

"I.

P'es canal de Llibertó,
en temps de ses figues flos,
tot son piulus i remió,
cap tort pot está en repós;
qui sencera, qui un troç,
tothom fa sa posició.

II.

Uns hi van de bon matí,
altres a la capvesprada;
uns a veura figa inflada
se n'hi aboran un sens fi;
si no els a fan fugí
ben pronte se l'han menjada.

III.

An veure que ja madura,
al instant hi van tot dret;
pasarell o buscaret,
no en tenim cap de segura.
I encara tenim ventura
que duan panaret.

IV.

Els pardals —¡Vaja uns ferdfants!—
se entreguen quant surt es sol:
i també algún verderol,
i tots carregats de fam;
de vespres es un aixam
picant fins que es pon es sol.

V.

Capsigranys, vitracs, puputs,
arriban a compariexe.
Es casta de gent aqueixa
que mos veim bon i perduts.
Si els hi deis d'ont han vingut
ni sols os volen coneixa.

VI.

An veni ses agostenques
jo hi tornarán a ser-hi;
paretjals i martinenques,
ni una em podreu coí.
Hi heurá piules i empentes
i d'animals un sens fi.

VII.

An arribá a sa figuera
no hei ha més qu'una questió:
amb més crits i dalió,
pitjó que tropa ligera.
S'en burlen de l'amo en Pera
​i de tots els de Llibetó.
"

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Ses figueres de Llibertó", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33428