Source navigation:
Piece navigation:


Un Sant Miquel a Nadal

Text incipit: 
Un Sant Miquel a Nadal amb un pagés vaig está
Source: 
Piece ID: 
C41-24
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

"II.

Un Sant Miquel a Nadal
amb un pagés vaig está,
i tant malament topá
que no en puc di sino mal;
que l'amo es un animal,
en sa feina i es menjá.

VIII.

Nos davan un aguiat
qui casi tot era suc;
molt dolent i mal trempat;
pensau si era redut;
hei guera agut ca afamat
qui no l'hauria volgut.

IX.

També mos davan pa,
tant negre com es capell;
blat ros, brut de mascarell,
qui no era bo a menjá,
per Nadal em tingué que aná
amb els oros i sa pell.

XIV.

Mirau si es instruit,
amb sa seva picardia,
que acorsava de sa nit,
per allargà mes es dia.
I jo, pobre, qui ho sofria,
com el profeta David.
"

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Un Sant Miquel a Nadal", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 06 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33445