Source navigation:
Piece navigation:


Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments

Text incipit: 
Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments
Source: 
Piece ID: 
C41-29
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

"Jo faig foc de rama verde
de tamarells i sariments;
jo no sé tú que pretens
si estás més brut que la pesta:
Qui te fergonya en po perdre,
no en perdrás tu qui no en tens
."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33450