Source navigation:
Piece navigation:


De Gracia un mort fugí

Text incipit: 
De Gracia un mort fugí i s'en aná cap al Toro.
Source: 
Piece ID: 
C41-33
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

Andrés Bosch y Anglada indica sobre esta pieza:

"Las cuatro gloses siguientes, de cuatro versos, las envió sin acabar cada estrofa, a un amigo suyo para que las terminara. Este no supo hacerlo. Y Pera Pauleta las terminó como se indica:
  

I.

—De Gracia un mort fugí
i s'en aná cap al Toro
(Final)— Perque avia de cantá un coro
i hei tenia que ser-hi.

II.

—Quant el coro hagué cantat,
cap a Gracia s'an aná.
(Final)— Perque l'havian de enterrá
i ell se creya havé faltat.

III.

—¿Quant a Gracia arriba
es fossé ¿que li va di?
(Final)— Ja et podria jo cercá
si tu no eras per aquí.

IV.

—Después de haverlo enterrat
es sacerdot ¿que li va di?
(Final)— Si no te mous més d'aquí
de tot estás perdonat."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "De Gracia un mort fugí", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33454