Source navigation:
Piece navigation:


Devall un arbre a redossa / Moet ni agrada sa cançó

Text incipit: 
Devall un arbre a redossa, ¿saps que hi fa de bon está?
Source: 
Piece ID: 
C41-36
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del primer cuaderno del C41:

"En Tòfol Baga picaba pedralla debajo de un árbol y acertó a pasar Parreta que iba a cortar ramaje al bosque. Al pasar le dijo:

Devall un arbre a redossa,
¿saps qu'hi fa de bon está?
Un es jornal pot guanyá
sens cruixirse gaire s'ossa,
per motiu que an a torná
no hagi de mesté garrossa.

Y el otro contestó:

[Moet ni ?] agrada sa cançó:
vos tornaré sa resposta.

Sabeu qu'he vingut aposta
per es jurnal guanyar-ló.
I vos fari[e]u milló
vos cuidassiu de ca vostra."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Devall un arbre a redossa / Moet ni agrada sa cançó", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33478