Source navigation:
Piece navigation:


Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou

Text incipit: 
Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou
Source: 
Piece ID: 
C41-37
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del primer cuaderno del C41:

"Como hemos indicado cambió de oficio. En esta glosa indica que antes de ser L'amo era carnicero.

Has dixat es carnicers
per aná a Llibertó Nou;
si amb ells guanyaves un sou
aquí guanyarás tres doblés;

i si es bona anyada i plou
en tindrás un poquet més.

Y L'amo contestó:

Qui es volia emborlá de mi
jo ara me ni enric d'ell:
tres vaques, cuatre vadells,
tres trujas qui han de parí,
dues benes, quinze anyells.
¿Com no  m'hi de enriqui?"

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 06 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33479