Source navigation:
Piece navigation:


A jo, com més gran de edat em tocava començá

Text incipit: 
A jo, com més gran de edat em tocava començá
Source: 
Piece ID: 
C41-38
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del primer i segundo cuaderno del C41:

"Un dia, en una glosada, En Climent, de Mahón, para hacerle enfadar le dijo:

A jo, com més gran de edat
em tocava començá;
i veig que t'has perpessat,
per això et vui avisá.
Mon pare aixi m'ho enseñá
i; Deu l'hagi perdonat! 

Aun estaba acabando, cuando Gomileta contestó:

Ell no sap es be a ba
ni cap cançó endevnia;
no sap quants de Deus hi ha
ni sap un mot de Doctrina;

i aixis en Climent camina,
perque veu a caminà."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "A jo, com més gran de edat em tocava començá", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 13 Jun 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33481