Source navigation:
Piece navigation:


Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré

Text incipit: 
Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré
Source: 
Piece ID: 
C41-41
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del segundo cuaderno del C41:

"Hubiendo sido presentado En Bep Gornès de s'Uastrà a cierto mallorquin, que había ido a comprar ganado, este le dijo en verso:

Un dia vaig anà a Roma
i no sè si hi tornaré.
Fara, m'hau de di; Mahoma
¿quins grans miracles va fé?

Bep Gornès contestó:

Lo que es assó p'en Gornés
es molt bo de decidí:
va cagá i va fugi:
i vos fareu lo meteix.
"

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 07 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33485