Source navigation:
Piece navigation:


Mestre Fastret escoltau

Text incipit: 
Mestre fastret escoltau, vos qui sou un homo entès
Source: 
Piece ID: 
C41-44
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del segundo cuaderno del C41:

"Cierto dia, para ponerle en apuros, le dijeron:

Mestre Fastret escoltau,
vos qui sou un homo entès:
Quant vos doneu un no res,
¿per a quin cap l'agafau?

Y és contestó seguidamente:

Em preguntá un innocent
de cosa qui no existeix
jo mai ne pot està entés
es qui no te enteniment.
Jo acostum gafà es no res,
aixi tú agafas es vent.

Y añadió:

En valerté de s'oferta
aprofita s'ocasió.
Lo que sol essé milló
es gafarló en sa ma oberta."

 

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Mestre Fastret escoltau", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 06 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33492