Source navigation:
Piece navigation:


Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells

Text incipit: 
Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells
Informant: 
Source: 
Piece ID: 
C41-45
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Location (official): 
Remarks: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "VI. Glosadors anónimos" del segundo cuaderno del C41:

"Un glosador joven, dirigiéndose a otro viejo, le cantó:

Si passau pes meu jardí
tot son rosas i clavells,
rosinyols i pasarells,
i també un canari fi.
L'avi; que no hau sentit di
que els joves treuran els vells?

Pero el viejo contestó:

Exepmles de rectitud
si vols et podré doná;
que es vells en soleu aná
quant hau fet prou servitud.
I si an aquests no has cregut,
al infern nirás a cremá.
"

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 07 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33493