Source navigation:
Piece navigation:


Ses gloses d'es pa

Text incipit: 
Vos qui vos deix Toni Orfila, feis es favor d'escoltá
Source: 
Piece ID: 
C41-51
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

"I. 
Vos qui vos deis Toni Orfila,
feis es favor d'escoltà:
Ja sabeu qu'em vau da un pa,
amb gran gust i alegria;
tota sa gent de la vila,
l'ha vingut a contemplà.

II.
Just que vam sentí s'oló
d'aquest pa que jo tenia,
de tanta gent que venia
just era una professò;
sa dona qui no hi cabia
d'es gran gust de mostrar-lo.

III.
Quant descobrian es pa
tothom rebia un esglai,
i dean: ¡No en via vist mai!
¡Jesús! i ¡qué deu pesá?
I ningú ho va endeviná
uns fean amunt altres avall.

IV.
Si v'on anaveu p'es carré
no més seníau rallá:
-¿Tú, qué no has vist es pa
que a Binioti van fé?
En Bep de na Rosa el te
qui Madona li va da.

V. 
Com sa miravan es pa,
llevó me deian a jo:
-¡De madones com assó
sabeu que poques n'hi ha!
Tothom os aprecia de co
en tot quant podem pensá.

VI.
Jo els hi deia: -Es una gent
de sa més guapa que hi ha;
i algra lloc no es trobará
en tot Mahó i Sant Climent:
bona casa, bon menjá;
tota cosa va al corrent.

VII.
Vaig acabant i vui di
que en voltrus pens tots els dies;
jo aprecii es vostro fi,
a vos y a ses vostres fies;
que Deu sempre vos eixi tení
goig, salut i alegries.

VIII.
Per darvos fama i homo
no hauré de masté mentí;
la veritat vos vui di,
i de tot demán perdó;
Som jo vostre servidó
Josep Sintes Tuduri."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Ses gloses d'es pa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33499