Pieces related to Galicia/Galiza

Info

Pieces in this database can be searched by:
a) text incipit and/or words in the title;
b) content of all the pieces in a particular Misión or Concurso;
c) language of pieces;
d) the number of identification (ID) of the piece;
e) musical genre (genres have been grouped in three large categories: "canto", "canto y baile" and "música instrumental"; see also "Genres" in the main menu);
f) location (see also "Locations" in the main menu); and
g) music incipit (first notes of the piece).
The search can combine several options.
The numeric music incipit we have created represents the intervals between the first few notes of a piece, indicating whether the interval is ascending (+), descending (-), or represents a repeated note (=0); the number corresponds to the number of semitones (C-D is +2). For instance, the music incipit F-A-C-D-F-D can be searched through its equivalent numeric incipit: +4+3+2+3-3. This simple system helps to identify identical melodies transposed to different tonalities and/or with different texts, as well as to distinguish between different musical versions of pieces with identical text; for instance, this incipit +4+3+2+3-3 helped identify two instances of the same melody, one without text starting on F and the other with text starting on D. We are also working on a search tool with music notation and/or with a keyboard, but that will have to wait.
Recently we have incorporated the option “Audiovisuales” to search those pieces to which we have added audio or video files and/or links to YouTube or other websites with related audiovisual materials; this is an aspect of the project which we are still developing.

Displaying 1 - 100 of 1472 pieces.
Title / Incipits / Genre Location Informant Piece ID Audio
A bailar el bolero (A bailar el bolero)

+4+3+2-4+2-3
Álvarez Núñez, Ramona MISIÓN M44
M44-094
A Belén camina (A Belén camina la Virgen María)
Canto, Villancico
=P=0=0+2+2+1
Veiga Maceda, Manuel MISIÓN M62
M62-082
A Belén vamos, pastores (A Belén vamos, pastores, alí naceu un meniño)
Canto, Villancico
+3=0=0=0=0+2
López Fernández, Rosario MISIÓN M62
M62-094
A Belén van los pastores (Los pastores en Belén)
Canto, Villancico
-2-2=0-1+1+2
Martínez Martínez, Rosa MISIÓN M47
M47-032
A Belén vinde pastores (A Belén vinde pastores)
Canto, Villancico
-5+3-2-3+3-1
Rodríguez Mateo, Asunción MISIÓN M59
M59-064
A Belén vinde, pastores (A Belén vinde, pastores)
Canto, Villancico
-3+3-2-3+3-1-4+7
Golpe Rodríguez, Elvira MISIÓN M64
M64-083
A esta porta estamos (A esta porta estamos e cantar queremos)
Canto, Aguinaldo, Villancico, Recitado
=0+5+2-2-2+4
Leiro Casal, María Antonia MISIÓN M60
M60-084
A esta puerta llama un niño (A esta puerta llama un niño)
Canto, Romancillo, Villancico
=0=0+3+4=0=0
Santiso López, Gumersindo MISIÓN M59
M59-071
A estas puertas llama un Niño (A estas puertas llama un Niño)
Canto, Romancillo, Villancico
+2+1+2+2=0-5
Díaz Senra, María Isabel MISIÓN M62
M62-085
A filla da tía Xuana [Xan Quintán] (Xan Quintán quere casarse)
Canto, Canción popular, Romance
-2-1=0+1+2+2
Ferreiro Bello, María Pili MISIÓN M47
M47-152
A filla do zapateiro (A filla do zapateiro por ben bonita que sea)
Canto, Canción de romería
+4+3+2=0-2+4
Fernández Vega, Armando MISIÓN M59
M59-107
A flor da y-agoa (Mañanciñas de San Xoan)
Canto, Romance
=0+4=0+1=0+2
Costa Rodríguez, Adriana MISIÓN M59
M59-029
A fonte do salgueiriño (Miña nai mandoume á fonte, á fonte do salgueiriño)
Canto, Romance
=0+5=0-1+1+2
Sánchez Mosquera, Dolores MISIÓN M46
M46-160
A gaita de Bartolo (Chanfoneteille a gaita)
Canto y baile, Muiñeira
+2+2+1+2-2-1
Porto Villar, Alicia MISIÓN M47
M47-164
A gracia de cantar ben (A gracia de cantar ben)
Canto, Alalá
+4=0=0+1+2-2
Sánchez Mosquera, Dolores MISIÓN M46
M46-064
A la orilla del río (A la orilla del río Juanito llora)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+1+2=0=0=0=0
Lago Suárez, Carmen MISIÓN M47
M47-088
A la puerta de un molino (A la puerta de un molino)
Canto, Canción infantil
Rodríguez Núñez, Angustias CONCURSO C55
C55-17
A la puerta estamos (A la puerta estamos y cantar queremos)
Canto, Romancillo, Villancico
=0+5-1+3-2+2
Gaspar Novoa, Ángela MISIÓN M62
M62-088
A la Virgen del Carmen (A la Virgen del Carmen le han hecho un manto)
Canto, Canción infantil, Canción y juego, Canción de comba, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Virgen del Carmen
=0+5=0+2+2-2-2-1
Novoa Arechaga, Isabel MISIÓN M62
M62-139
A Lavandeira (Era unha noite de lúa)
Canto, Romance
+5-1+1+2+1-1-2+2
Armesto López, Esperanza MISIÓN M62
M62-129
A lavandeira (Era unha noite de lúa)
Canto, Romance
=0+5-1+1+2+1-1-2
Cacheda Otero, Edelmira MISIÓN M64
M64-050
A lavandeira (Era unha noite de lúa)
Canto, Romance
=0+5+2-3+1-3
Rodríguez Sanjurjo, Ramona MISIÓN M46
M46-166
A mariña teno todo (A mariña teno todo)
Canto, Pandeirada
=0=0=0=0=0+1
Tobio Fabeiro, Josefa MISIÓN M47
M47-147
A mi burra I (Paredes, Leiro, Ourense, 11/1952) (A mi burra)
Canto, Canción cómica
Barrero, Inacio, Barrio, Emilio, Blanco, Isaac, Blanco, Pepe, Santiago, Camilio, Veldrón, Emilio Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T744R07
A mi burra II (Paredes, Leiro, Ourense, 11/1952) (A mi burra)
Canto, Canción cómica
Barrero, Inacio, Barrio, Emilio, Blanco, Isaac, Blanco, Pepe, Santiago, Camilio, Veldrón, Emilio Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T744R09
A min no [non] me gusta a lebre (A min no [non] me gusta a lebre)
Canto, Pandeirada, Música instrumental, Tocatas de baile, Pandeirada
=0=0+5=0=0-2+2-2
Fernández Alonso, Justo MISIÓN M64
M64-095
A miña burriña (A miña burriña cando vai pro muiño)
Canto, Canción infantil, Canción de corro
=0=0+1+2=0=0
Gaudín Conde, Consuelo MISIÓN M47
M47-057
A miña muller é vella (A miña muller é vella)
Canto, Canción de romería
+2+1+4=0=0=0
Sánchez Martínez, María MISIÓN M59
M59-101
A miña muller é vella (A miña muller é vella)
Canto, Alalá
+1+2+2-2-2+2
Figueroa Estévez, Manuel MISIÓN M59
M59-022
A miña muller morrio [sic] [morreu] (A miña muller morrio)
Canto, Pandeirada, Música instrumental, Tocatas de baile, Pandeirada
=0=0+4=0=0-1
Leiro Casal, María Antonia MISIÓN M62
M62-073
A miña muller se morre (A miña muller se morre ¡ai!)
Canto, Maneo
+5=0=0-2=0-1
Veira Otero, Manuel MISIÓN M62
M62-057
A moza que é caladiña (A moza que é caladiña)
Canto, Foliada
+2=0+1-3+2-2-1
Núñez Armesto, Leandro MISIÓN M45
M45-023
A Muiñeira rebeireira (A Muiñeira rebeireira)
Canto y baile, Muiñeira
-1-4-3+1+4-2
Rey López, Melchor MISIÓN M45
M45-093
A muiñeira, trina, trina (A muiñeira, trina, trina)
Canto y baile, Muiñeira
+2-2=0-3-4+4
Carneiro Laranga, José MISIÓN M59
M59-147
A muller de Roque Troque (A muller de Roque Troque)
Canto, Romance
+5=0=0-1=0-2
Pérez Rodríguez, Emilio MISIÓN M59
M59-032
A muller para ser boa (A muller para ser boa, ten que ter o cu de palo)
Canto, Cántiga
+2+1-1+1+2+2=0
López Ribera, Ramón MISIÓN M64
M64-015
A muller que ha de ser miña (A muller que ha de ser miña ha de ter cara de risa)
Canto, Cántiga
+5=0-5+5+4+3=0=0
Moreira Parga, Calixto MISIÓN M64
M64-034
A nena que fala pouco (A nena que fala pouco, e non di mal de ninguén)
Canto, Cántiga
+5=0+2+2+1+2=0=0
Dono Castro, Andrés MISIÓN M64
M64-026
A noitiña de Nadal (A noitiña de Nadal, noite de grande alegría)
Canto, Villancico
=0+5+2+1-1-2+2+1
Sánchez Campos, José MISIÓN M64
M64-145
A noitiña de Nadal (A noitiña de Nadal)
Canto, Villancico
=P+3+3=0=0=0
Díaz Cavarcos, Edmundo MISIÓN M60
M60-089
A noitiña de Nadal (A noitiña de Nadal)
Canto, Villancico
=P=0+5=0+2=0
Neiro Doce, Lucía MISIÓN M60
M60-090
Á nosa porta chora un neno (Madre á nosa porta chora un neno)
Canto, Romancillo, Villancico
-7+7=0=0+1+2
Baños Vázquez, Felisa MISIÓN M59
M59-072
A outro lado do río (A outro lado do río)
Canto, Canción de marineros
+5=0=0=0+4+3=0=0
Vivero Nogueiras, Augusto MISIÓN M62
M62-149
A perdís anda no monte (A perdís anda no monte)
Canto, Pandeirada
=0-5=0+5+2+1
Laguereu / Lajeren Campos, Luisa MISIÓN M59
M59-048
A porta da miña sogra (A porta da miña sogra)
Canto, Alalá
+3=0=0-2+4-2-3=0
Outeiral Sieira, Manuel MISIÓN M64
M64-001
Á porta do cazador (Á porta do cazador)
Canto, Alalá
-3+1+2-3+1+2
Viñas López, Inés MISIÓN M62
M62-002
A porta do? (Falso inicio I) (O Cañizo, A Gudiña, Ourense, 12/1952) (A porta do?)
Canto, Balada
Informante de O Canizo, A Gudiña, Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T749R06
A porta do? (Falso inicio II) (O Cañizo, A Gudiña, Ourense, 12/1952) (A porta do?)
Canto, Balada
Chicas en O Canizo, A Gudiña, Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T749R07
A porta do? (O Cañizo, A Gudiña, Ourense, 12/1952) (A porta do?)
Canto, Balada
Chicas en O Canizo, A Gudiña, Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T749R08
A raíz do toxo verde (A raíz do toxo verde)
Canto, Maneo
=0=0=0+4+1+2
Requeijo Fontán, Casilda MISIÓN M62
M62-059
A raíz do toxo verde (Sobrado do Obispo, Ourense, 11/1952)
Canto, Canción de trabajo
Morgade, José, Coro de Sobrado do Obispo, Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T740R06
A rapa da bestas. Bayona, Pontevedra. RaícesRTVE-45a O Curro de Mougás (08 jul 1978)
Música instrumental, Tocatas varias, Tocata de gaita
+3-3+1-1-2-2
Miñino Rodríguez, Álvaro Z1973-1983 RaícesRTVE
RaícesRTVE-45a
A regueifa está na mesa (A regueifa está na mesa e no medio ten xurelos)
Canto, Regueifa
=P=0+5=0-2=0
Pérez de Campo / Docampo, Antonio MISIÓN M60
M60-063
A regueifa está na mesa (A regueifa está na mesa)
Canto, Regueifa
=0+5+2+1-3+2
Blanco Outeiral, Josefa MISIÓN M59
M59-099
A ruiz dun toxo verde (Canto de espadela) (Solbeira, Ourense, 11/1952) (A ruiz dun toxo verde)
Canto, Canción de trabajo, Canción de espadar
Carballo, Evangelina Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T747R01
A saia de Carolina (A saia de Carolina)
Canto, Pasacorredoiras
+2+2+1+2+2-4
Veira Souto, Manuela MISIÓN M45
M45-111
A sant Jaume de Galicia (Si n'era un pare i mare)

=0-1+3-2+3-3
Corominas, María CONCURSO C18
C18-096
A sardiña no panel (A sardiña no panel)
Canto, Cántiga
+5-1+3=0-2-1
Fernández Vega, Armando MISIÓN M59
M59-082
A solteiriña (Deixeme ir mi madre)
Canto, Romance
=0+5+2-2-1-3
Soñora Ro, María MISIÓN M46
M46-163
A Solteiriña (Déixeme ir mi madre, beilar [bailar] o [ao] turreiro)
Canto, Romance
=0-2-1+1+2=0+2=0
Pensado Lista, Ramona MISIÓN M62
M62-130
A solteiriña (Deixeme ir mi madre)
Canto, Romance
+5=0=0=0-1-2
Balsiñas González, Manuela MISIÓN M59
M59-027
A Solteiriña (Déixeme ir mi, Madre, bailar)
Canto, Romance
+2+1-3+3-1-3
Álvarez Matos, Catalina MISIÓN M60
M60-020
A tu puerta estamos (A tu puerta estamos, y cantar queremos)
Canto, Aguinaldo, Villancico
=0+5-1+1-1-4
Lourido Lourido, Filomena MISIÓN M59
M59-069
A tu puerta llora un niño (A tu puerta llora un Niño)
Canto, Villancico
+1+2=0=0+2-4
Santo Otero, José MISIÓN M46
M46-137
A tua nai, prenderon (Os rapaces desta terra son poucos e van a menos)
Canto
=0+5=0+2=0+2
Torres Sánchez, Juan MISIÓN M46
M46-167
Á túa porta me tes (Á tua porta me tes)
Canto, Alalá
=0+5+2+1-3+5
Vázquez Camino, Jaime MISIÓN M47
M47-001
A unha vella moi ben vella (Dixoll'un que si o quería [Díxolle un que si o quería])
Canto, Foliada
-1-2+2+1+4-2
Domínguez Montáns, Manuel MISIÓN M62
M62-053
A vida do arrieiro (A vida do arrieiro éche unha vida penada)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arriero
+2+2+3-2-3+2
Reboredo Fernández, Antonio MISIÓN M46
M46-152
A vida do arrieiro (A vida do arrieiro)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arriero
+3=0=0=0-2+2
Suárez Antelo, Indalecio MISIÓN M59
M59-093
A Virxe da Pastoriza (A Virxe da Pastoriza ¡ai!)
Canto, Canción de romería
-3+1+2-3+1+2
Tizón Roca, Manuel MISIÓN M46
M46-132
A Virxen de Guadalupe (Paredes, Leiro, Ourense, 11/1952)
Canto, Coplas
Barrero, Inacio, Barrio, Emilio, Blanco, Isaac, Blanco, Pepe, Santiago, Camilio, Veldrón, Emilio Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T744R06
A Virxen de Pastoriza (A Virxen de Pastoriza)
Canto, Alalá, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos
+1+2=0+1=0-1
Boede Suárez, Vicente MISIÓN M62
M62-009
A zanfoña é do cego (A zanfoña é do cego)
Canto, Canción
+2+1+2+2=0+1
Martínez Expósito, Rosa MISIÓN M47
M47-156
Abre la puerta, puertero (Abre la puerta, puertero)
Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Villancico
=0+4=0+1=0+2=0-2
Pereira Moire, Dolores MISIÓN M64
M64-087
Ábreme a porta, María (Ábreme a porta, María)
Canto, Romance
=0=0=0-2-1+3
Fernández, Luis MISIÓN M59
M59-025
Ábreme a porta, María (Ábreme a porta, María)
Canto, Pandeirada
+5=0=0=0=0=0
López López, Manuel MISIÓN M59
M59-058
Acabáronse as vendimas (Acabáronse as vendimas)
Canto, Alalá
-2-1=0-2+2+1
Pérez Rodríguez, Emilio MISIÓN M46
M46-038
Acabáronse as vendimas (Ai Acabáronse as vendimas)
Canto
+5-5=0-2=0+3
Pérez Fernández, Dalmiro MISIÓN M45
M45-123
Adios a [á] feira da Serra (Adios a [á] feira da Serra)
Canto, Cántiga
+3+4+5-1+3=0-5-7
Ingildo, Antonia MISIÓN M64
M64-017
Adios ríos, adios fontes (Adios ríos, adios fontes)
Canto, Alalá
=0=0=0-2-2-1
Prieto Álvarez, Agustín MISIÓN M46
M46-052
Adiós ríos, adiós fontes (Adiós ríos, adiós fontes)
Canto, Canción de marineros
=0+5-1+1+2+1-1
Tizón Roca, Manuel MISIÓN M45
M45-070
Adiós, miña queridiña (Adiós, miña queridiña)
Canto, Foliada
+4=0-2-2-2-1
Castellón Yáñez, Cándido MISIÓN M45
M45-015
Adios, miña queridiña (Adios, miña queridiña, ¡tiñas un bo lavadoiro!)
Canto, Alalá
+4=0-4=0+4+1
Mejuto Vázquez, Manuel MISIÓN M47
M47-006
Adios, non ti non mo digas (Adios, non ti non mo digas)
Canto, Alalá
-5+5+2+1+2+2
Méndez Montero, Andrés MISIÓN M60
M60-007
Adios, rapaciña, adios (Adios, rapaciña, adios)
Canto, Foliada
+2+1+2+2+2-2
Sánchez Balboa, Manuel MISIÓN M46
M46-010
Adiós, ríos (Adiós, ríos)

-3+1+2=0=0-2
Sánchez Gómez, Avelino MISIÓN M45
M45-001
Adormece, neno (Adormece, neno, que marchou teu pai)
Canto, Canción de cuna
+4+3=0+1-1-7
Álvarez Matos, Catalina MISIÓN M60
M60-069
Adúltera con Gato (Faramontaos, Ourense, 11/1952) (Eu xungin os meus boiciños)
Canto, Romance
Rodríguez, Lucita Rosita, Mujeres de Faramontaos Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T741R04
Adúltera con Gato o Albaniña (Solbeira, Ourense, 11/1952) (Na feira do Almueiro)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar, Romance
Mujeres de Solbeira Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T747R06
Adúltera con Gato o Albaniña (Solbeira, Ourense, 11/1952) (Na feira do Almueiro)
Canto, Romance
Mujeres de Solbeira Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T746R03
Adúltera con Gato or Albaniña (falso comienzo) (I) (Solbeira, Ourense, 11/1952) (Na feira do Amueiro)
Canto, Romance
Mujeres de Solbeira Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T746R01
Adúltera con Gato or Albaniña (falso comienzo) (II) (Solbeira, Ourense, 11/1952) (Na feira do Almueiro)
Canto, Romance
Mujeres de Solbeira Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T746R02
Agustinita (En un pueblo de naranjas, había una señorita)
Canto, Romance
=0=0-2+2+1-1
Iglesias de la Torre, Isolina MISIÓN M60
M60-017
Ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras (Ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras)

+3+4+1+2-2-1
Pérez Llorente, Josefina MISIÓN M12
M12-213
Ai qué linda la madrugada (Ai qué linda la madrugada)
Canto, Canción de marineros
+4+3=0=0+2-2
López López, Josefa MISIÓN M45
M45-066
Aí ven o vento do mare (Aí ven o vento do mare)
Canto, Canción de marineros
+5-5+1-1-2+2
Sánchez Gómez, Avelino MISIÓN M45
M45-074
Ailalá (Ourense, 11/1952)
Canto y baile, Canto, Alalá
Gaiteros y cantores de Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T742R04
Ailalá de Ribadavia (Ourense, 11/1952)
Canto y baile, Canto, Alalá
Gaiteros y cantores de Ourense Z1952-1953 LOMAX
Lomax-T742R03
Airiños da miña terra (Ariños, airiños, aires)
Canto
+3=0+2-4+2-2
Pérez Fernández, Dalmiro MISIÓN M45
M45-049
Al entrar en el hospital (Al entrar en el Hospital "Socorro")
Canto, Canción infantil, Canción y juego, Canción de comba
+3+4=0=0=0=0
Ramos Cardeso, Lolita († 1975) MISIÓN M60
M60-095

Pages