Publication >

Aportación á música galega de Marcial del Adalid coas súas cancións

Journal: 
Journal volume and issue: 
64
Year of publication: 
1979
Range of pages: 
153-173
Subject location: 
Type of publication: