Publication >

Materials inèdits per a una antologia del cant valencià; descripció narrativa dels nostres cants expressius cant d'estil i albaes. Estudi preliminar, edició crítica, addicions biogràfiques i notes a cura de Carles A. Pitarch Alfonso

Title of collection: 
Year of publication: 
2009; 2ª ed. revisada 2011
Annotation: 
Incluye CD.
Type of publication: