Publication >

Marià Aguiló, col·lector de cançons populars

Title of the collective volume: 
Actes del Cinqué Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Year of publication: 
1980
Range of pages: 
287-324
Subject location: 
Type of publication: 
Submission’s author: