Publication >

Aportació al cançoner popular de Mallorca (4 vols.)

City and publisher: 
Year of publication: 
1994-1997
Subject location: 
Annotation: 
Vol. 1 (1994). Amoroses; Vol. II (1995). Animals, arts i oficis, astres temps, camperoles, casa i vestit, danses, endevinalles i humorístiques i satíriques; Vol. III (1996). Infantils, localitat, marina i pesca, narratives, noms personals, religioses, vida humana; Vol. IV (1997; 218 pp.). Glosades, codolades i romancer
Language of the publication: 
Type of publication: 
Submission’s author: