Publication >

Aproximació al fet musical santamariner

Title of the collective volume: 
I Jornades d'estudis locals : en memòria de Josep Capó i Juan : 15 i 16 de març de 1997
Year of publication: 
1998
Range of pages: 
325-340
Language of the publication: 
Type of publication: 
Submission’s author: