Navigation (researchers):


Jaquetti i Isant, Palmira (1895-1963)

Birth and death dates: 
Poetisa y compositora (Barcelona, 1895 - Santa Margarida i els Monjos, Barcelona, 1963)
References: 

Documentación

 • Palmira Jaquetti, Poesies manuscrites i documentació de Palmira Jaquetti, 1935-1973 [44 documentos], Barcelona, Biblioteca de Catalunya.

Bibliografía

 • Roser Matheu, Quatre dones catalanes (Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972).
 • María Ángeles Subirats Bayego et al., "Palmira Jaquetti", Revista d'etnología de Catalunya, 21 (2002), p. 168.
 • Francesc Baldelló, Necrologia: Palmira Jaquetti (Barcelona: El Correo Catalán, 1963).

OBRA

Música

 • Palmira Jaquetti, Mis canciones (Barcelona: Editorial Juventud, 1943).
 • Palmira Jaquetti, Selección de cancions navideñas originales y populares (Barcelona: Grab. i imp. J. Parés, 1954-1955).
 • Palmira Jaquetti, Cançons de Caramelles per a chor d'homes, quartet vocal o chor mixte a dues, tres i quatre veus (Barcelona: Gràfiques J. García Gelabert, 1953).
 • Palmira Jaquetti, Trenta cançons nadalenques per a cant i piano (Barcelona: Gràfiques J. García Gelabert, 1952).

Misiones

 • Joan Tomàs, Lluis M. Millet et al., Missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010).
 • Baltasar Samper y Palmira Jaquetti, Memorias de misiones de investigación. Materiales. Volumen X (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000).
 • Baltasar Samper y Palmira Jaquetti, Memorias de misiones de investigación. Materiales. Volumen XI (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001).
 • Baltasar Samper y Palmira Jaquetti, Memorias de misiones de investigación. Materiales. Volumen XII (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002).

Poesía y obras filológicas

 • Palmira Jaquetti, Poema de Santa Llúcia (Barcelona?, 1961).
 • Palmira Jaquetti, Contribution à la syntaxe de l'aranais (Lisboa: Centro de Estudios Filológicos, 1961).
 • Palmira Jaquetti, Roda de Nadals (Barcelona: Tip. Studium, 1949).

Otras materias

 • Palmira Jaquetti, Apport à l'hydronymie du Val d'Aran (Munich: Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Komission, 1961.
Submission’s author: 

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, "Jaquetti i Isant, Palmira (1895-1963)", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 19 Mar 2019), https://musicatradicional.eu/researcher/38