Source navigation:
Piece navigation:


Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01

Year: 
1922
No. of pieces: 
1255
Remarks: 

This entry (under construction) is a test to incorporate, on an ongoing basis, transcriptions of pieces from the missions undertaken between 1922 and 1936 for the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), the most important collection of Catalan traditional songs.  Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting in 1922 the music and text, respectively, of more than a thousand pieces that constitute Mission 01. These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology, whose director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

The transcriptions of the music of Mission 01 presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3) found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29. 

 

Aquesta entrada (en construcció) és una prova per incorporar, progressivament, transcripcions de les peces de les missions realitzades entre 1922 i 1936 per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la col.lecció més important de cançons tradicionals catalanes. Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir al 1922 la música i el text, respectivament, de les més de mil peces de la Missió 01. Aquestes missions, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions folkòriques del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual Higini Anglès havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Les transcripcions musicals de la Missió 01 que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3) que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29. 

 

Esta entrada (en construcción) es una prueba para incorporar, progresivamente, transcripciones de las piezas de las Misiones realizadas entre 1922 y 1936 para la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la colección más importante de canciones catalanas tradicionales.  Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron en 1922 la música y el texto, respectivamente, de las más de mil piezas que constituyen la Misión 01. Estas misiones, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las "Misiones folklóricas del CSIC (1944-1960)" que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Las transcripciones musicales de la Misión 01 que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3) que se encuentran en la BIblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29.   

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 251 of 251 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipitsort descending
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Potxis (?), Joan OCPC/M01-0017
Dolors de la Mare de Déu. El primer fou gran dolor Capdevila, Maria OCPC/M01-0117 +1+2+2+2+1-1-2
Argarida. Tres filles tenia un rei Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0126 +1+2+2+2-4+2=0
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Orriols, Cecilia OCPC/M01-0115 +1+2+2+3-1-2
Puig que rosa molt suau Bartès, Joan OCPC/M01-0117bis +1+2+2-2+2+2-2
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
D'aquest pa Coll, Maria OCPC/M01-0057 +1+2-2+4-2-2-1=0+1
Pres per enamorat. N'anirem per Barcelona Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0144 +1+2-2-1-4+2+2
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Canudes, Josep OCPC/M01-0103 +1+2-2-1-4+5=0
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Caterina se'n pentina (1). Caterina se'n pentina Gol, Úrsula OCPC/M01-0209 +1+2-3+3+2=0-2-3
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
Palomeia. Si hi havia un caballero Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0174 +1+2=0+2+2+3-2
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Pastor, Rosa OCPC/M01-0142bis +1+2=0+2-2-2-1-2+2
El poder del cant. Quina cançó cantaria Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0151 +1+2=0+2-4-1+3
Caterina se'n pentina (3). Caterina se'n pentina Llorens, Sofia OCPC/M01-0211 +1+2=0+2=0-2-3
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge Pura Noguera, Ramon OCPC/M01-0159 +1+2=0-2-1+1+2=0
L'Agneta, fugitiva (1). Ai pare aneu-se'n a missa Serra, Marcelina OCPC/M01-0201 +1+2=0=0+2-2-3
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0210 +1+2=0=0+2-2-3
El poder del cant. Quan ton pare era a la muerta Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0154 +1+2=0=0+5+4-4
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
Una matinada fresca ita uta landriduta Serra, Magdalena OCPC/M01-0100 +1+2=0=0=0-3-4
Una matinada fresca, sota la rama del bort olivero Parera, Pepa OCPC/M01-0101 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca de la vila soy de la Vall d'Andorra Simon, Joan OCPC/M01-0105 +1+2=0=0=0=0-3
Antes de combregar Roca, Maria OCPC/M01-0069bis +1=0=0+4+3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0113 +2+1+4-4+4-2
El capitel·lo Besora, Rosa OCPC/M01-0825 +2+1-1-2-1+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta se'n va a l'hort Casals, Agna OCPC/M01-0226 +2+1-3+5=0-2-1
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Balletbó, Maria OCPC/M01-0184 +2+1-4+2-3+1+4-2
Visita a Barcelona. Ara cap a mes velleses Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0068 +2+1=0-1+1+2=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
El vicari de Prullans Foix, Margarida OCPC/M01-0119 +2+2+1+2-2-1
Jo sóc filla de Guissona Cortina, Joan OCPC/M01-0118 +2+2+1-1+1-3-2
Ai adéu cara bonica. Un dia l'encontro sola Balletbó, Maria OCPC/M01-0065 +2+2+1-1-2+2-7
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0121 +2+2+1-1-2-2
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Rosa OCPC/M01-0137 +2+2+1-1-2-2
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0122 +2+2+1-1-2-2
Quatre de juny segon dia de Pasqua Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0110 +2+2+1-3+5+2+1+2-2-1-2
Antes de combregar Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0069 +2+2+1=0=0-5
Mare a la guerra del rei Clotet, Josep OCPC/M01-0033 +2+2+3+2-2-2-1=0+1
Una matinada fresca jo me'n aní a cassar Prat(s), Josep OCPC/M01-0092 +2+2-2-2-3+5=0
Una matinada fresca jo me n'hi vaig a caçar Coll, Maria OCPC/M01-0099 +2+2-2-2-3+5=0
Pres per enamorat. Lo dia de Corpus Sala, Paula OCPC/M01-0146 +2+2-2-2-5
La donzella del Rosselló Balletbó, Maria OCPC/M01-0261 +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
El bon cassador Serra, Marcelina OCPC/M01-0089 +2+2=0=0=0=0-4
A Cerdanya és bona terra Cortina, Joan OCPC/M01-0176 +2+3-2-1-4-3=0
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
En sent pel camí los dos s'enraonen Noguera, Josep OCPC/M01-0192 +2-2-2-3+3=0+2
Qui matarà la mosca be'n serà l'aranya Cavall, Mercè OCPC/M01-0086 +2-2-3+1+2=0
Ara s'ha dictat una cançoneta (2) Besora, Angela OCPC/M01-0207quart +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
Ara s'ha dictat una cançoneta (3) Besora, Dolors OCPC/M01-0207ter +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
El pare rei Balletbó, Maria OCPC/M01-0127 +3+2+2+1+2-2=0-1
Retorn del cavaller (6). Quant jo n'era petitet Orrit, Margarida OCPC/M01-0018bis +3+2+2+3-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7
Al cap de vint anys me poso a festejar Casals, Carme OCPC/M01-0079 +3+2=0-2-3+3=0+2+2-4
Les atxiques de la vida Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0157 +3+4-2+3-1-2-2
Blancaflor Besora, Rosa OCPC/M01-0865 +3+5-1-2-2-3
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
Jo'n só pobre i no envejo lo ric Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0111 +3-2+4=0-2+4=0+1
Mal dels casats. Pobre home baixa a l'estable Balletbó, Maria OCPC/M01-0166 +3-2-1-4+4=0+1-1+1
La noia de la molinera. Adéu fadrinets dels plans de Llobera Balletbó, Maria OCPC/M01-0141 +3-2=0-1+3+5=0
Els fadrinets de Sant Boi Casafont, Maria OCPC/M01-0199 +3-3+3+2-2-2
El matí me'n llevo Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0190 +3-3+3+2-4
Retorn del cavaller (7). A la batalla del rei Coll, Joan OCPC/M01-0019 +3-3+3+2=0-4-1=0+3-3+3+2=0-4-1
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0183 +3=0+2+2-2-2
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
Pres per enamorat. Jo sóc fill de la Vall d'Ora Capdevila, Maria OCPC/M01-0143 +3=0+4-2-2+4-2-2
Qui matarà la mosca ben serà l'aranya Vilarrasa, Josep OCPC/M01-0088 +3=0=0=0=0-3+5=0=0+2-2-2
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Francàs, Josep OCPC/M01-0155 +4+3+5-1-4+2=0
Principi de la setmana me'n poso a festejar Solà, Carme OCPC/M01-0077 +4+3-2-1-2-2=0
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Roca, Maria OCPC/M01-0114 +4+3=0+5-3-2
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0104 +4+3=0-1+3-2=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Roca, Maria OCPC/M01-0105bis +4+3=0-3+1+4-2
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Besora, Rosa OCPC/M01-0095 +4+3=0-3-2+5-3
El bon cassador Balletbó, Maria, Balletbó, Agustina OCPC/M01-0090 +4+3=0=0=0=0-3
Retorn del cavaller (9). Quant jo n´era petitet Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0021 +4-4+2+3=0-1-4+4-4+2
Quan jo n'era petitet Serra, Magdalena OCPC/M01-0025bis +4-4+2=0-2+4-4+4
A la guerra del rei Serra, Magdalena OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
Cullint violes i flors Torà, Mercè OCPC/M01-0032 +5+2+1-1-2-2-3+5
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0180 +5+2+2+1-1-2-2
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Besora, Dolors OCPC/M01-0181 +5+2+2+1-1-4
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Roca, Maria OCPC/M01-0182 +5+2+2+2-2-2-2
El Pelegrí. Una matinada fresca Orriols, Cecilia OCPC/M01-0074 +5+2+3-2-1=0-2
Argarida. Tres filles tenia el rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0124 +5+2-2-2-1+1
El rei si en té tres ninetes Prat(s), Josep OCPC/M01-0128 +5+2-2-2-1+3-2
Anem-se'n Josep Vilardell, Maria OCPC/M01-0042 +5+3-1+3-2-3+2-3+1
Lo pobret Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0058 +5+4-2-2-1=0-2+2+1
Dijous de la Cena Orriols, Maria OCPC/M01-0046 +5+4-2=0-2-5+5=0+2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Unes coples noves Orriols, Cecilia OCPC/M01-0041 +5+4=0-2+3-1-2-2+2
Dijous de la Cena Freixa, Anna? OCPC/M01-0052 +5+4=0-2-2-5+5=0+2
Coples s'han dictades Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0044 +5-1+1+2+3-3-2+2-3
Son pare ja li diu si voldria ser casada Orrit, Margarida OCPC/M01-0179bis +5-1+1+4-2-7+5-1+1
El Jordi i la Paula Balletbó, Maria OCPC/M01-0120 +5-1-2+2-2-2+2-2-2-1
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Orriols, Cecilia OCPC/M01-0186 +5-1-2-2-3
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Aucellets de vora'l mar si canten Monegal, Dolors OCPC/M01-0084 +5-1-4+4+3-3+1
La vila de Caldes Prat(s), Josep OCPC/M01-0073 +5-2+4-2-2-3
A les dotze de la nit ja li arriba una carta Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0083 +5-5+5+2+2-4
A l'espai d'una hora i mitja Costa, Dolors OCPC/M01-0059 +5-5-2-1+1+4-2=0+5
Portal de Betlem Serra, Magdalena OCPC/M01-0049 +5=0+2+2+1-1-2-2+4
Portal de Betlem Marsinyach, Rita OCPC/M01-0048 +5=0+2+2-2+3-3-2-1
Santa Agnès. Quan son pare veu que això no hi bastava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0177 +5=0+2+2=0+3
La noia de la molinera. Fadrins que hi aneu Perramon, Maria OCPC/M01-0139 +5=0+2-2-1
El lladre famós. Una cançoneta cantaria Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0071 +5=0+2-2-1-2=0+5=0-1
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Vilella, Concepció OCPC/M01-0161 +5=0+2=0=0+3-3
Té lo marit més xic Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0173 +5=0+3+2+2
Portal de Betlem Balletbó, Maria OCPC/M01-0051 +5=0+3-1-2-5+5+3-1
Tinc un marit més xic Orrit, Margarida OCPC/M01-0172 +5=0+4+1+2
Portal de Betlem Sangrà, Mercè OCPC/M01-0047 +5=0+4-2-2-5+5=0+2
Angeleta de Manresa. Un dia de bon matí Orriols, Cecilia OCPC/M01-0215 +5=0-1-4+2+2
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
L'Agneta, fugitiva (4). Al pla de Barcelona ai viva l'amor Rector de Montpol OCPC/M01-0204 +5=0=0+2-2+2-4-3
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
L'Agneta, fugitiva (5). A la vila d'En Planes Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0205 +5=0=0+2-2-1-4
Depart. No t'espantis vida mia Pintor, Pepa, Bajona, Matilde OCPC/M01-0149 +5=0=0+2-3+1-5
Esta primavera un niu só trobat Freixa (Mossèn) OCPC/M01-0191 +5=0=0+2-4+2+2+1-1-2
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Orriols, Cecilia OCPC/M01-0162 +5=0=0+2=0=0+2=0
Les germanes captives Prat(s), Josep OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
Les presumides. El dia de la festa Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0075 +5=0=0+4-2-2
La'n porto a vora el foc Cavall, Mercè OCPC/M01-0168 +5=0=0=0=0=0
Aquesta primavera un niu som trobat Puigdemàs, Josep OCPC/M01-0188 +7=0=0+4-2-2
Aquesta primavera un niu só trobat Noguera, Consol, Guitart, Josep OCPC/M01-0187 +9=0=0=0+1-3
Passant per la vora del mar Noguera, Consol OCPC/M01-0084bis -
Unes coples noves Balaguer, Francisca OCPC/M01-0039bis -
Una cançoneta nova Coll, Dolors OCPC/M01-0027 -
El mal ric Parera, Mercè OCPC/M01-0058bis -
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 -
Mare jo si'n soc tornat Orriols, Cecilia OCPC/M01-0030 -
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar OCPC/M01-0106 -1-1+3-1-2-2-3
Si pretens ser molinera Parera, Mercè OCPC/M01-0036 -1-2-2+2+2-2-2+5-1
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0185 -1-2-2-3=0
L'Agneta, fugitiva (3). Sa mare ve de missa l'Agneta no trobà Serra, Sabina OCPC/M01-0203 -2+2+2-2-2=0
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0130 -2+2=0+1+4-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (1) Solé, Dolors OCPC/M01-0206 -2-1+1+2+2
Tancadeta s'estava la Verge Casals, Agna OCPC/M01-0107 -2-1+1+2+5-2=0-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (2) Guitart, Francesc OCPC/M01-0207 -2-1+1+2=0+2+1=0-1-4
A la campanya minyons Foix, Dolors, Postils, Bió (?) [filla de Dolors Foix] OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
Una matinada fresca vaig sortir per 'nar a caçar Conill, Joan OCPC/M01-0102 -2-1+3+4-2-2-2-1
El mal ric Sangrà, Mercè OCPC/M01-0056 -2-1+3=0=0+2-2=0-2
Dolors de la Mare de Déu. El segon dolor sentireu Sangrà, Mercè OCPC/M01-0116 -2-1+5+2-2=0-2-1
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Orriols, Cecilia OCPC/M01-0153 -2-1-2+2=0=0=0+1+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0132 -2-1=0+1=0+2
Palomeia. Som casats i esposats cavaller se'n va a la guerra Prat(s), Josep OCPC/M01-0175 -2-2+4=0+3-3-2
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0224 -3+3-3+1-1-2+2
Eixes botines que portes Orriols, Maria OCPC/M01-0038 -3+3=0+5+2-2-1-4+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
La noia de Sant Climent Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0112 =0+1+2+2+2+1
A la campanya minyons Prat(s), Josep OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A l'hostal de la Peira Orrit, Margarida OCPC/M01-0062 =0+2+1+2+2+3-2-1
Una vegada n'era un gat Noguera, Consol OCPC/M01-0193 =0+2+1-3+2-4+2
Mals dels casats. Pobre home se'n va a la llaurada Balletbó, Agustina OCPC/M01-0165 =0+2-2-3+3+2+3-1
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
Ara s'ha dictat una cançoneta (1) Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0207bis =0+2-3+1+2+1+2=0-2-1-4
Portal de Betlem Foix, Dolors OCPC/M01-0045 =0+2=0+2-2-2=0+2=0
Tinc lo marit xic xic Balletbó, Agustina OCPC/M01-0170 =0+2=0-2-3+3=0
Si n'hi havia una donzelleta Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0179 =0+3+2+2-2+2-2-2
El lladre famós. N'es fill d'un bon pare Balletbó, Maria OCPC/M01-0070 =0+3+2+2=0-7=0+3+2
El rei mariner. A la voreta del mar Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0136 =0+3+4-2-2-3
Deixem nostres cases Capdevila, Maria OCPC/M01-0043 =0+3-3-4=0+4=0+1-3
Confessió Balletbó, Agustina OCPC/M01-0208 =0+4+3+3+4-2
El rei mariner. A la voreta del mar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0134 =0+4+3-2-1-3
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0220 =0+5+2+1+2=0+2
Argarida. El rei tenia tres filles Orriols, Cecilia OCPC/M01-0125 =0+5+2+2+3-2-1
Matinet me'n llevo Soler, Rosa OCPC/M01-0189 =0+5+2-2-1
Unes coples noves Coll, Maria OCPC/M01-0039 =0+5+2-2-1-4+2+1-1-2
La nit de la cena Orrit, Margarida OCPC/M01-0050 =0+5+2-2-5+2+2+1-3
Quan jo n'era petiteta Solà, Carme OCPC/M01-0035 =0+5+3+4-2-2-1+1-1
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0098 =0+5+3-1+1-1-2
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
Vila de Ripoll Rossinyol, Joan OCPC/M01-0053 =0+5+4+1+2+2+2+1-3
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Vilardell, Maria OCPC/M01-0216 =0+5+4+3=0-2-1
Les nines de Mont-nou Solé, Dolors OCPC/M01-0129 =0+5+4-2-2+2-5
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de se'n va a l'hort Sala, Antònia OCPC/M01-0221 =0+5-1+1+2+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Burniol, Dolors OCPC/M01-0227 =0+5-1+1+2+1=0
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia Cavall, Mercè OCPC/M01-0150 =0+5-1+1+2-2-2
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Besora, Rosa OCPC/M01-0223 =0+5-1+1+3-1
L'home del Cap del Pla Serra, Marcelina OCPC/M01-0123 =0+5-1+1+4+3-2-1
La Sileta en pentinava tim tam amorosa Grau, Antoni OCPC/M01-0212 =0+5-1-2-2+2=0
Quan t'estaves amb ton pare Balletbó, Agustina OCPC/M01-0213 =0+5-1-2-2+2=0
Ai Roseta agraciada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0037 =0+5-2+4-2=0-2-3+5
Prendes de vestir Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0167 =0+5-2+4=0-2-1
Angel de la Guarda Noguera, Consol OCPC/M01-0060 =0+5-3+2-4+2+2-2-2-3
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
Angeleta de Manresa. Angeleta baixa a l'hort Capdevila, Maria OCPC/M01-0214 =0+5=0+2=0-2-1
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Miró, Antònia OCPC/M01-0225 =0+5=0+2=0-2-1-2
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
El meu pare m'ha casat Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0171 =0+5=0+3-1-2=0
El rei mariner. A la voreta del mar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0133 =0+5=0+4+1+2
El rei mariner. Quan el rei de Portugal Bartès, Joan OCPC/M01-0138 =0+5=0+4-2-2
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
L'esposa morta que parla Besora, Rosa OCPC/M01-0516 =0+5=0-1=0+3
A l'hostal de la Peira Guitart, Josep OCPC/M01-0062bis =0+5=0=0+2-2-1-2-2=0=0
Una matinada fresca, ara va de bo Llorens, Sofia, Llorens, Sofia OCPC/M01-0093 =0+5=0=0+4-2=0
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Besora, Dolors OCPC/M01-0156 =0+5=0=0=0+2-2
El poder del cant. Quan son pare se moria Besora, Rosa OCPC/M01-0152 =0+5=0=0=0+2-2
Unes coples noves Solé, Dolors OCPC/M01-0040 =0-1+1+2+3-1-4+2-3+1
A la voreta del mar Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0082 =0-1-4+4+3-1+1
La Verge tallava i cosia roba Vilella, Concepció OCPC/M01-0108 =0-2-1-2-2+2+2=0+3-2
El jutge n'és malalt Prat(s), Josep OCPC/M01-0194 =0-2-2+2+2
El jutge està malalt Castellà, Margarida OCPC/M01-0196 =0-2-2+2+2=0=0
El jutge n'està mal Francàs, Josep OCPC/M01-0195 =0-2-2+2-2+4=0-2+2
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix Sangrà, Mercè OCPC/M01-0217 =0-2-2+4+1+2
Jo sóc filla de Guissona Conill, Joan OCPC/M01-0118bis =0-3=0+3=0+4=0
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Coll, Maria OCPC/M01-0218 =0-3=0-2+2+1-3
Al baixar-ne l'escalera rei Herodes Monja carmelita de Solsona OCPC/M01-0109 =0-5+2+2-2=0-2
Principi de setmana me'n poso a festejar Canudes, Josep, Francàs, Francisco OCPC/M01-0078 =0=0+1+2-3=0
Els fadrins de Sant Boi Guitart, Josep OCPC/M01-0200 =0=0+1+4-2-3=0
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
Principi de setmana me'n poso a festejar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0080 =0=0+2+3-2-3+5=0=0+2-2-2
Sola està la mosca sola soy llogada Besora, Dolors OCPC/M01-0087 =0=0+2-2-3-2+2
A l'hostal de la Pera Solà, Maria OCPC/M01-0061 =0=0+3+2+2+5-2-3
Principi de setmana me'n poso a festejar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0081 =0=0+3+2-2-3+1-1=0
La Climença de l'Espunyola Postils, Concepció OCPC/M01-0164 =0=0+3+2-3-2
Els fadrins de Sant Boi Monegal, Maria OCPC/M01-0197 =0=0+5+2+2
Ai adéu cara bonica. Un matí la'n vaig trobar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0063 =0=0-5+2+1+2-5
Ai adéu cara bonica. Un matí jo l'encontrava Cortina, Joan OCPC/M01-0066 =0=0-5+2+2+1-1+1
Ai adéu cara bonica. Ací dalt de la montanya Coll, Maria OCPC/M01-0064 =0=0-5+2+2+1-5
La noia del Cal Sant Pare Tremp i Creu, Pere (a) El Diable OCPC/M01-0163 =0=0-5+2+2+1=0
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Angela OCPC/M01-0135 =0=0=0+2+2+1-3
A la vila de Caldes Campà, Miquel OCPC/M01-0072 =0=0=0+2+5-4-1-2
Angeleta de Manresa. Angeleta de Manresa Roca, Maria OCPC/M01-0222 =0=0=0+3+2+2=0
Als consols de Josa. Jo'n tenia un gat de la cua roja Serra, Marcelina OCPC/M01-0067 =0=0=0+5+4+3=0=0-2-3+2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Pastorets d'Urgell Foix, Margarida OCPC/M01-0055 =0=0=0+5-2+2+2+1-1
La noia de la molinera. Anirem amors a la molinera Ferrer, Josep OCPC/M01-0140 =0=0=0+5=0-5+2+2+3-1
Deix està la mosca Balletbó, Agustina OCPC/M01-0085 =0=0=0-2-1-4=0
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
Al punt de la mitja nit Francàs, Josep OCPC/M01-0054 =0=0=0=0+4+3+4=0+3
L'Agneta, fugitiva (2). Ai mare aneu-se'n a missa Noies de Can Blanc OCPC/M01-0202 =0=0=0=0+4+3=0
Angeleta de Manresa. Angeleta se'n va a l'hort Pintor, Pepa OCPC/M01-0227bis [No hay partitura]
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0219 [No hay partitura]
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0142 [No hay partitura]
Els fadrins de Montpoblet Coll, Joan OCPC/M01-0198 [No hay partitura]
Santa Agnès. Allí està l'Agnès en cambra daurada Potxis (?), Joan OCPC/M01-0178 [No hay partitura]
Pres per enamorat. Jo'n só fill de la Valldora Vilardell, Maria OCPC/M01-0145 [No hay partitura]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Potxis (?), Joan OCPC/M01-0096 [No partitura]
Una matinada fresca Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0091 [No partitura]
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Francàs, Francisco OCPC/M01-0103bis [No partitura]
Pres per enamorat. El dia de Corpus Perramon, Maria OCPC/M01-0147 [No partitura]
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge pura Costa, Pere OCPC/M01-0158 [No partitura]
Depart. Adéu, moreneta Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0148 [No partitura]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Sala, Antònia OCPC/M01-0097 [No partitura]
Una matinada fresca Burniol, Dolors OCPC/M01-0094 [No partitura]
Una matinada fresca ai viva l'amor Moixí, Rita OCPC/M01-0102bis [No partitura]

List of informants in this source

Name of informant Location Edit
Anónimo (Gósol, Lleida) Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Augé / Auger, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Bajona, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Balaguer, Francisca Catalunya/CataluñaLérida/LleidaCanalda (Odèn), Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida
Balletbó, Agustina Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Balletbó, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga, Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Valldan, Berga, Catalunya/CataluñaBarcelonaManresa, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Bartès, Joan Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombreny (ver Gombrèn), Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombrèn
Besora, Angela Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Rosa Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Bojona?, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Burniol, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaAspa
Campà, Miquel Catalunya/CataluñaBarcelonaGisclareny
Canals, Pere M. (a) "Mayans" Catalunya/CataluñaBarcelonaCastellar de n’Hug
Canudes, Josep Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Capdevila, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaSaldes
Casadesús, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Casafont, Maria Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Casals, Agna Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Casals, Carme Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona

Pages

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 09 Dec 2018), https://musicatradicional.eu/source/12722