Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
No. of pieces: 
3000
Remarks: 

Aquesta entrada (en construcció) és una prova per incorporar, progressivament, transcripcions de les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la col·lecció més important de cançons tradicionals catalanes. Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 200 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions folklòriques del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual Higini Anglès havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC.

 

Esta entrada (en construcción) es una prueba para incorporar, progresivamente, transcripciones de las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la colección más importante de canciones catalanas tradicionales.  Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 200 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las "Misiones folklóricas del CSIC (1944-1960)" que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. 

 

This entry (under construction) is a test to incorporate, on an ongoing basis, transcriptions of more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), the most important collection of Catalan traditional songs.  Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 200 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology, whose director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's songbook preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.   

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 303 of 303 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipitsort descending
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Potxis (?), Joan OCPC/M01-0017
Dolors de la Mare de Déu. El primer fou gran dolor Capdevila, Maria OCPC/M01-0117 +1+2+2+2+1-1-2
Argarida. Tres filles tenia un rei Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0126 +1+2+2+2-4+2=0
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Orriols, Cecilia OCPC/M01-0115 +1+2+2+3-1-2
Puig que rosa molt suau Bartès, Joan OCPC/M01-0117bis +1+2+2-2+2+2-2
A la ratlla de França Besora, Dolors OCPC/M01-0237 +1+2+2-2-3+1+2
Joan, per què no t'alegres? Solà, Carme OCPC/M01-0267 +1+2+4-2-2+4
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
D'aquest pa Coll, Maria OCPC/M01-0057 +1+2-2+4-2-2-1=0+1
Joan, per què no t'alegres? Balaguer, Francisca OCPC/M01-0268 +1+2-2-1+3-2
Joan, per què no t'alegres? Balaguer, Francisca OCPC/M01-0268 +1+2-2-1+3-2
Pres per enamorat. N'anirem per Barcelona Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0144 +1+2-2-1-4+2+2
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Canudes, Josep OCPC/M01-0103 +1+2-2-1-4+5=0
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Caterina se'n pentina (1). Caterina se'n pentina Gol, Úrsula OCPC/M01-0209 +1+2-3+3+2=0-2-3
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
Palomeia. Si hi havia un caballero Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0174 +1+2=0+2+2+3-2
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Pastor, Rosa OCPC/M01-0142bis +1+2=0+2-2-2-1-2+2
El poder del cant. Quina cançó cantaria Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0151 +1+2=0+2-4-1+3
Caterina se'n pentina (3). Caterina se'n pentina Llorens, Sofia OCPC/M01-0211 +1+2=0+2=0-2-3
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge Pura Noguera, Ramon OCPC/M01-0159 +1+2=0-2-1+1+2=0
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0210 +1+2=0=0+2-2-3
L'Agneta, fugitiva (1). Ai pare aneu-se'n a missa Serra, Marcelina OCPC/M01-0201 +1+2=0=0+2-2-3
El poder del cant. Quan ton pare era a la muerta Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0154 +1+2=0=0+5+4-4
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
Una matinada fresca ita uta landriduta Serra, Magdalena OCPC/M01-0100 +1+2=0=0=0-3-4
Una matinada fresca, sota la rama del bort olivero Parera, Pepa OCPC/M01-0101 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca de la vila soy de la Vall d'Andorra Simon, Joan OCPC/M01-0105 +1+2=0=0=0=0-3
Antes de combregar Roca, Maria OCPC/M01-0069bis +1=0=0+4+3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0113 +2+1+4-4+4-2
El capitel·lo Besora, Rosa OCPC/M01-0825 +2+1-1-2-1+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta se'n va a l'hort Casals, Agna OCPC/M01-0226 +2+1-3+5=0-2-1
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Balletbó, Maria OCPC/M01-0184 +2+1-4+2-3+1+4-2
Visita a Barcelona. Ara cap a mes velleses Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0068 +2+1=0-1+1+2=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
El vicari de Prullans Foix, Margarida OCPC/M01-0119 +2+2+1+2-2-1
Jo sóc filla de Guissona Cortina, Joan OCPC/M01-0118 +2+2+1-1+1-3-2
Ai adéu cara bonica. Un dia l'encontro sola Balletbó, Maria OCPC/M01-0065 +2+2+1-1-2+2-7
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0121 +2+2+1-1-2-2
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Rosa OCPC/M01-0137 +2+2+1-1-2-2
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0122 +2+2+1-1-2-2
Donya Arbona se'n passeja Vilardell, Maria OCPC/M01-0230 +2+2+1-2+1+2-+1
Quatre de juny segon dia de Pasqua Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0110 +2+2+1-3+5+2+1+2-2-1-2
Antes de combregar Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0069 +2+2+1=0=0-5
Mare a la guerra del rei Clotet, Josep OCPC/M01-0033 +2+2+3+2-2-2-1=0+1
Al dia que't va casar vas passar per casa meua Serra, Marcelina OCPC/M01-0270 +2+2+3-2-1+1
La flor de Vilabertran. Jo'n festejava una una de vinticinc anys Soler, Rosa OCPC/M01-0252 +2+2-2-2+4-4
Una matinada fresca jo me'n aní a cassar Prat(s), Josep OCPC/M01-0092 +2+2-2-2-3+5=0
Una matinada fresca jo me n'hi vaig a caçar Coll, Maria OCPC/M01-0099 +2+2-2-2-3+5=0
Pres per enamorat. Lo dia de Corpus Sala, Paula OCPC/M01-0146 +2+2-2-2-5
La donzella del Rosselló Balletbó, Maria OCPC/M01-0261 +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
El bon cassador Serra, Marcelina OCPC/M01-0089 +2+2=0=0=0=0-4
A Cerdanya és bona terra Cortina, Joan OCPC/M01-0176 +2+3-2-1-4-3=0
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
En sent pel camí los dos s'enraonen Noguera, Josep OCPC/M01-0192 +2-2-2-3+3=0+2
Qui matarà la mosca be'n serà l'aranya Cavall, Mercè OCPC/M01-0086 +2-2-3+1+2=0
Ara s'ha dictat una cançoneta (3) Besora, Dolors OCPC/M01-0207ter +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
Ara s'ha dictat una cançoneta (2) Besora, Angela OCPC/M01-0207quart +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
El pare rei Balletbó, Maria OCPC/M01-0127 +3+2+2+1+2-2=0-1
La flor de Vilabertran. No us fieu de les donzelletes totes tenen lo cor falç Colell, Isabel OCPC/M01-0256 +3+2+2+1-3+3-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Prat(s), Josep OCPC/M01-0259 +3+2+2+1-3=0-2
Francisca de Vilabertran Serra, Marcelina OCPC/M01-0251 +3+2+2+1-5+2-2-3
Retorn del cavaller (6). Quant jo n'era petitet Orrit, Margarida OCPC/M01-0018bis +3+2+2+3-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7
La flor de Vilabertran. Fadrinets d'aquesta vila Freixa(s) (Mossèn) OCPC/M01-0255 +3+2+2=0-4-3+1-1-2
Al Pla de Barcelona Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0242 +3+2-4+4=0-2-3
Al cap de vint anys me poso a festejar Casals, Carme OCPC/M01-0079 +3+2=0-2-3+3=0+2+2-4
Les atxiques de la vida Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0157 +3+4-2+3-1-2-2
Blancaflor Besora, Rosa OCPC/M01-0865 +3+5-1-2-2-3
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Orriols, Cecilia OCPC/M01-0264 +3-2+4-2-2-1
Jo'n só pobre i no envejo lo ric Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0111 +3-2+4=0-2+4=0+1
Mal dels casats. Pobre home baixa a l'estable Balletbó, Maria OCPC/M01-0166 +3-2-1-4+4=0+1-1+1
La noia de la molinera. Adéu fadrinets dels plans de Llobera Balletbó, Maria OCPC/M01-0141 +3-2=0-1+3+5=0
Els fadrinets de Sant Boi Casafont, Maria OCPC/M01-0199 +3-3+3+2-2-2
El matí me'n llevo Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0190 +3-3+3+2-4
Retorn del cavaller (7). A la batalla del rei Coll, Joan OCPC/M01-0019 +3-3+3+2=0-4-1=0+3-3+3+2=0-4-1
A la ratlla de França Gol, Úrsula OCPC/M01-0234 +3-3-4+2+3-1
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0183 +3=0+2+2-2-2
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
El frare enganyat Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0266 +3=0+3=0-2-1=0=0+1+2
Pres per enamorat. Jo sóc fill de la Vall d'Ora Capdevila, Maria OCPC/M01-0143 +3=0+4-2-2+4-2-2
Qui matarà la mosca ben serà l'aranya Vilarrasa, Josep OCPC/M01-0088 +3=0=0=0=0-3+5=0=0+2-2-2
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Francàs, Josep OCPC/M01-0155 +4+3+5-1-4+2=0
Principi de la setmana me'n poso a festejar Solà, Carme OCPC/M01-0077 +4+3-2-1-2-2=0
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Roca, Maria OCPC/M01-0114 +4+3=0+5-3-2
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0104 +4+3=0-1+3-2=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Roca, Maria OCPC/M01-0105bis +4+3=0-3+1+4-2
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Besora, Rosa OCPC/M01-0095 +4+3=0-3-2+5-3
El bon cassador Balletbó, Maria, Balletbó, Agustina OCPC/M01-0090 +4+3=0=0=0=0-3
Retorn del cavaller (9). Quant jo n´era petitet Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0021 +4-4+2+3=0-1-4+4-4+2
Quan jo n'era petitet Serra, Magdalena OCPC/M01-0025bis +4-4+2=0-2+4-4+4
A la guerra del rei Serra, Magdalena OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Serra, Marcelina OCPC/M01-0258 +4-4=0+5-1-4=0+4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Serra, Marcelina OCPC/M01-0258 +4-4=0+5-1-4=0+4
La flor de Vilabertran. Una cançó cantaria si m'anessiu escoltant Bartès, Joan OCPC/M01-0254 +4=0-4+2-2+4-2-2
Cullint violes i flors Torà, Mercè OCPC/M01-0032 +5+2+1-1-2-2-3+5
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0180 +5+2+2+1-1-2-2
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Besora, Dolors OCPC/M01-0181 +5+2+2+1-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Orrit, Margarida OCPC/M01-0257 +5+2+2+1-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Besora, Rosa OCPC/M01-0260 +5+2+2+1-3-2
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Roca, Maria OCPC/M01-0182 +5+2+2+2-2-2-2
El Pelegrí. Una matinada fresca Orriols, Cecilia OCPC/M01-0074 +5+2+3-2-1=0-2
Argarida. Tres filles tenia el rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0124 +5+2-2-2-1+1
El rei si en té tres ninetes Prat(s), Josep OCPC/M01-0128 +5+2-2-2-1+3-2
A les vores de França Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0233 +5+2-2-2-2-3-1+1
Anem-se'n Josep Vilardell, Maria OCPC/M01-0042 +5+3-1+3-2-3+2-3+1
A la vila de Lleyda Vilalta, Antoni OCPC/M01-0245 +5+3-1-2-1+1=0
A les ratlles de França Conill, Joan OCPC/M01-0246 +5+4+3-3-4=0
Lo pobret Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0058 +5+4-2-2-1=0-2+2+1
Dijous de la Cena Orriols, Maria OCPC/M01-0046 +5+4-2=0-2-5+5=0+2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Unes coples noves Orriols, Cecilia OCPC/M01-0041 +5+4=0-2+3-1-2-2+2
Dijous de la Cena Freixa, Anna? OCPC/M01-0052 +5+4=0-2-2-5+5=0+2
Coples s'han dictades Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0044 +5-1+1+2+3-3-2+2-3
Son pare ja li diu si voldria ser casada Orrit, Margarida OCPC/M01-0179bis +5-1+1+4-2-7+5-1+1
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Francàs, Josep OCPC/M01-0263 +5-1+3-2-1-2-2
El Jordi i la Paula Balletbó, Maria OCPC/M01-0120 +5-1-2+2-2-2+2-2-2-1
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Orriols, Cecilia OCPC/M01-0186 +5-1-2-2-3
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Aucellets de vora'l mar si canten Monegal, Dolors OCPC/M01-0084 +5-1-4+4+3-3+1
La vila de Caldes Prat(s), Josep OCPC/M01-0073 +5-2+4-2-2-3
A les dotze de la nit ja li arriba una carta Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0083 +5-5+5+2+2-4
A l'espai d'una hora i mitja Costa, Dolors OCPC/M01-0059 +5-5-2-1+1+4-2=0+5
Portal de Betlem Serra, Magdalena OCPC/M01-0049 +5=0+2+2+1-1-2-2+4
Portal de Betlem Marsinyach, Rita OCPC/M01-0048 +5=0+2+2-2+3-3-2-1
Santa Agnès. Quan son pare veu que això no hi bastava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0177 +5=0+2+2=0+3
La noia de la molinera. Fadrins que hi aneu Perramon, Maria OCPC/M01-0139 +5=0+2-2-1
El lladre famós. Una cançoneta cantaria Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0071 +5=0+2-2-1-2=0+5=0-1
Si hi ha trenta tres presos Cortina, Maria OCPC/M01-0232 +5=0+2=0+2=0-2-2=0
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Vilella, Concepció OCPC/M01-0161 +5=0+2=0=0+3-3
Té lo marit més xic Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0173 +5=0+3+2+2
Portal de Betlem Balletbó, Maria OCPC/M01-0051 +5=0+3-1-2-5+5+3-1
Tinc un marit més xic Orrit, Margarida OCPC/M01-0172 +5=0+4+1+2
Portal de Betlem Sangrà, Mercè OCPC/M01-0047 +5=0+4-2-2-5+5=0+2
Angeleta de Manresa. Un dia de bon matí Orriols, Cecilia OCPC/M01-0215 +5=0-1-4+2+2
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
L'Agneta, fugitiva (4). Al pla de Barcelona ai viva l'amor Rector de Montpol OCPC/M01-0204 +5=0=0+2-2+2-4-3
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
L'Agneta, fugitiva (5). A la vila d'En Planes Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0205 +5=0=0+2-2-1-4
Depart. No t'espantis vida mia Pintor, Pepa, Bajona, Matilde OCPC/M01-0149 +5=0=0+2-3+1-5
Esta primavera un niu só trobat Freixa(s) (Mossèn) OCPC/M01-0191 +5=0=0+2-4+2+2+1-1-2
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Orriols, Cecilia OCPC/M01-0162 +5=0=0+2=0=0+2=0
Les germanes captives Prat(s), Josep OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
Les presumides. El dia de la festa Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0075 +5=0=0+4-2-2
La'n porto a vora el foc Cavall, Mercè OCPC/M01-0168 +5=0=0=0=0=0
Aquesta primavera un niu som trobat Puigdemàs, Josep OCPC/M01-0188 +7=0=0+4-2-2
Aquesta primavera un niu só trobat Noguera, Consol, Guitart, Josep OCPC/M01-0187 +9=0=0=0+1-3
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
Donya Arbuela es passejava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0231 -1+1-3+3+2+2=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar OCPC/M01-0106 -1-1+3-1-2-2-3
Si pretens ser molinera Parera, Mercè OCPC/M01-0036 -1-2-2+2+2-2-2+5-1
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0185 -1-2-2-3=0
L'Agneta, fugitiva (3). Sa mare ve de missa l'Agneta no trobà Serra, Sabina OCPC/M01-0203 -2+2+2-2-2=0
I la nit de sant Joan Besora, Rosa OCPC/M01-0273 -2+2-2+2+1+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0130 -2+2=0+1+4-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (1) Solé, Dolors OCPC/M01-0206 -2-1+1+2+2
Tancadeta s'estava la Verge Casals, Agna OCPC/M01-0107 -2-1+1+2+5-2=0-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (2) Guitart, Francesc OCPC/M01-0207 -2-1+1+2=0+2+1=0-1-4
A la campanya minyons Foix, Dolors, Postils, Bió (?) [filla de Dolors Foix] OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
Una matinada fresca vaig sortir per 'nar a caçar Conill, Joan OCPC/M01-0102 -2-1+3+4-2-2-2-1
Donya Quiteria Xarrupa Torres, Mercè OCPC/M01-0265 -2-1+3-2+4-2=0+5-3-2
El mal ric Sangrà, Mercè OCPC/M01-0056 -2-1+3=0=0+2-2=0-2
Dolors de la Mare de Déu. El segon dolor sentireu Sangrà, Mercè OCPC/M01-0116 -2-1+5+2-2=0-2-1
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Orriols, Cecilia OCPC/M01-0153 -2-1-2+2=0=0=0+1+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0132 -2-1=0+1=0+2
El dia de sant Joan Pasquet, Marieta OCPC/M01-0271 -2-1=0+1=0+2
Palomeia. Som casats i esposats cavaller se'n va a la guerra Prat(s), Josep OCPC/M01-0175 -2-2+4=0+3-3-2
Donya Arbona se'n passeja Vilardell, Maria OCPC/M01-0230bis -3+1+2=0+2+1-1
A la ratlla de França Sangrà, Mercè OCPC/M01-0237bis -3+3+5-1-2-2+2-2
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0224 -3+3-3+1-1-2+2
Eixes botines que portes Orriols, Maria OCPC/M01-0038 -3+3=0+5+2-2-1-4+2
A la ciutat de Lleida Solé, Dolors OCPC/M01-0249 -4+4+3-3+1+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
Allí als portals de França Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0243 -5-2-2+2+2=0
La noia de Sant Climent Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0112 =0+1+2+2+2+1
A la campanya minyons Prat(s), Josep OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A l'hostal de la Peira Orrit, Margarida OCPC/M01-0062 =0+2+1+2+2+3-2-1
Una vegada n'era un gat Noguera, Consol OCPC/M01-0193 =0+2+1-3+2-4+2
Mals dels casats. Pobre home se'n va a la llaurada Balletbó, Agustina OCPC/M01-0165 =0+2-2-3+3+2+3-1
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
Ara s'ha dictat una cançoneta (1) Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0207bis =0+2-3+1+2+1+2=0-2-1-4
Portal de Betlem Foix, Dolors OCPC/M01-0045 =0+2=0+2-2-2=0+2=0
Tinc lo marit xic xic Balletbó, Agustina OCPC/M01-0170 =0+2=0-2-3+3=0
Si n'hi havia una donzelleta Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0179 =0+3+2+2-2+2-2-2
El lladre famós. N'es fill d'un bon pare Balletbó, Maria OCPC/M01-0070 =0+3+2+2=0-7=0+3+2
El rei mariner. A la voreta del mar Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0136 =0+3+4-2-2-3
Deixem nostres cases Capdevila, Maria OCPC/M01-0043 =0+3-3-4=0+4=0+1-3
Confessió Balletbó, Agustina OCPC/M01-0208 =0+4+3+3+4-2
El rei mariner. A la voreta del mar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0134 =0+4+3-2-1-3
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0220 =0+5+2+1+2=0+2
Argarida. El rei tenia tres filles Orriols, Cecilia OCPC/M01-0125 =0+5+2+2+3-2-1
Matinet me'n llevo Soler, Rosa OCPC/M01-0189 =0+5+2-2-1
Unes coples noves Coll, Maria OCPC/M01-0039 =0+5+2-2-1-4+2+1-1-2
La nit de la cena Orrit, Margarida OCPC/M01-0050 =0+5+2-2-5+2+2+1-3
Quan jo n'era petiteta Solà, Carme OCPC/M01-0035 =0+5+3+4-2-2-1+1-1
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0098 =0+5+3-1+1-1-2
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
Vila de Ripoll Rossinyol, Joan OCPC/M01-0053 =0+5+4+1+2+2+2+1-3
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Vilardell, Maria OCPC/M01-0216 =0+5+4+3=0-2-1
Les nines de Mont-nou Solé, Dolors OCPC/M01-0129 =0+5+4-2-2+2-5
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de se'n va a l'hort Sala, Antònia OCPC/M01-0221 =0+5-1+1+2+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Burniol, Dolors OCPC/M01-0227 =0+5-1+1+2+1=0
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia Cavall, Mercè OCPC/M01-0150 =0+5-1+1+2-2-2
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Besora, Rosa OCPC/M01-0223 =0+5-1+1+3-1
L'home del Cap del Pla Serra, Marcelina OCPC/M01-0123 =0+5-1+1+4+3-2-1
La Sileta en pentinava tim tam amorosa Grau, Antoni OCPC/M01-0212 =0+5-1-2-2+2=0
Quan t'estaves amb ton pare Balletbó, Agustina OCPC/M01-0213 =0+5-1-2-2+2=0
Ai Roseta agraciada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0037 =0+5-2+4-2=0-2-3+5
Prendes de vestir Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0167 =0+5-2+4=0-2-1
Angel de la Guarda Noguera, Consol OCPC/M01-0060 =0+5-3+2-4+2+2-2-2-3
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
Angeleta de Manresa. Angeleta baixa a l'hort Capdevila, Maria OCPC/M01-0214 =0+5=0+2=0-2-1
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Miró, Antònia OCPC/M01-0225 =0+5=0+2=0-2-1-2
Angeleta baixa a l'hort Campmajor, Ramona OCPC/M01-0228 =0+5=0+2=0-2-1-4
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
El meu pare m'ha casat Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0171 =0+5=0+3-1-2=0
El rei mariner. A la voreta del mar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0133 =0+5=0+4+1+2
El rei mariner. Quan el rei de Portugal Bartès, Joan OCPC/M01-0138 =0+5=0+4-2-2
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
L'esposa morta que parla Besora, Rosa OCPC/M01-0516 =0+5=0-1=0+3
A l'hostal de la Peira Guitart, Josep OCPC/M01-0062bis =0+5=0=0+2-2-1-2-2=0=0
Una matinada fresca, ara va de bo Llorens, Sofia, Llorens, Sofia OCPC/M01-0093 =0+5=0=0+4-2=0
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Besora, Dolors OCPC/M01-0156 =0+5=0=0=0+2-2
El poder del cant. Quan son pare se moria Besora, Rosa OCPC/M01-0152 =0+5=0=0=0+2-2
Unes coples noves Solé, Dolors OCPC/M01-0040 =0-1+1+2+3-1-4+2-3+1
A la voreta del mar Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0082 =0-1-4+4+3-1+1
A les bogues? de França Orrit, Paula OCPC/M01-0247 =0-2+2+1+2+2
A la ciutat de Lleida Vilardell, Maria OCPC/M01-0241 =0-2+2+2-2-2-1-2+2
A la ratlla de França Prat(s), Josep OCPC/M01-0240 =0-2+3-1-4=0+4=0
Allí als portals de França Capdevila, Maria OCPC/M01-0248 =0-2+4-2-3=0
La Verge tallava i cosia roba Vilella, Concepció OCPC/M01-0108 =0-2-1-2-2+2+2=0+3-2
El jutge n'és malalt Prat(s), Josep OCPC/M01-0194 =0-2-2+2+2
El jutge està malalt Castellà, Margarida OCPC/M01-0196 =0-2-2+2+2=0=0
El jutge n'està mal Francàs, Josep OCPC/M01-0195 =0-2-2+2-2+4=0-2+2
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix Sangrà, Mercè OCPC/M01-0217 =0-2-2+4+1+2
Jo sóc filla de Guissona Conill, Joan OCPC/M01-0118bis =0-3=0+3=0+4=0
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Coll, Maria OCPC/M01-0218 =0-3=0-2+2+1-3
Al baixar-ne l'escalera rei Herodes Monja carmelita de Solsona OCPC/M01-0109 =0-5+2+2-2=0-2
A mi me'n diuen Climenç Climenç perquè no t'alegres? Miralles, Maria OCPC/M01-0269 =0=0+1+2+1-1=0-3=0
Principi de setmana me'n poso a festejar Canudes, Josep, Francàs, Francisco OCPC/M01-0078 =0=0+1+2-3=0
Els fadrins de Sant Boi Guitart, Josep OCPC/M01-0200 =0=0+1+4-2-3=0
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
Principi de setmana me'n poso a festejar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0080 =0=0+2+3-2-3+5=0=0+2-2-2
Sola està la mosca sola soy llogada Besora, Dolors OCPC/M01-0087 =0=0+2-2-3-2+2
A l'hostal de la Pera Solà, Maria OCPC/M01-0061 =0=0+3+2+2+5-2-3
Principi de setmana me'n poso a festejar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0081 =0=0+3+2-2-3+1-1=0
La Climença de l'Espunyola Postils, Concepció OCPC/M01-0164 =0=0+3+2-3-2
Els fadrins de Sant Boi Monegal, Maria OCPC/M01-0197 =0=0+5+2+2
Ai adéu cara bonica. Un matí la'n vaig trobar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0063 =0=0-5+2+1+2-5
Ai adéu cara bonica. Un matí jo l'encontrava Cortina, Joan OCPC/M01-0066 =0=0-5+2+2+1-1+1
Ai adéu cara bonica. Ací dalt de la montanya Coll, Maria OCPC/M01-0064 =0=0-5+2+2+1-5
La noia del Cal Sant Pare Tremp i Creu, Pere (a) El Diable OCPC/M01-0163 =0=0-5+2+2+1=0
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Angela OCPC/M01-0135 =0=0=0+2+2+1-3
A la vila de Caldes Campà, Miquel OCPC/M01-0072 =0=0=0+2+5-4-1-2
A la ratlla de França Guitart, Josep OCPC/M01-0250 =0=0=0+2=0-2-2
Angeleta de Manresa. Angeleta de Manresa Roca, Maria OCPC/M01-0222 =0=0=0+3+2+2=0
Als consols de Josa. Jo'n tenia un gat de la cua roja Serra, Marcelina OCPC/M01-0067 =0=0=0+5+4+3=0=0-2-3+2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Pastorets d'Urgell Foix, Margarida OCPC/M01-0055 =0=0=0+5-2+2+2+1-1
La noia de la molinera. Anirem amors a la molinera Ferrer, Josep OCPC/M01-0140 =0=0=0+5=0-5+2+2+3-1
Deix està la mosca Balletbó, Agustina OCPC/M01-0085 =0=0=0-2-1-4=0
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
Al punt de la mitja nit Francàs, Josep OCPC/M01-0054 =0=0=0=0+4+3+4=0+3
L'Agneta, fugitiva (2). Ai mare aneu-se'n a missa Noies de Can Blanc OCPC/M01-0202 =0=0=0=0+4+3=0
Allí als portals de França Serra, Marcelina OCPC/M01-0236 =0=0=0=0=0-4=0
Joan, per què no t'alegres? Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0267bis [No hay partitura]
La flor de Vilabertran. Fadrinets qu'aneu per vila Orriols, Josep OCPC/M01-0253 [No hay partitura]
A la nit de Sant Joan Tarrés, Mercè OCPC/M01-0272 [No hay partitura]
A la ciutat de Lleida Tarrés, Mercè OCPC/M01-0238 [No hay partitura]
A les vogues[?] de França Puiggraciós, Dolors OCPC/M01-0234bis [No hay partitura]
Allí als portals de França Perarnau?, Joaquim OCPC/M01-0244 [No hay partitura]
Els fadrins de Montpoblet Coll, Joan OCPC/M01-0198 [No hay partitura]
A la ratlla de França Bonet, Dolors OCPC/M01-0239 [No hay partitura]
Les presons de Lleida Serra, Magdalena OCPC/M01-0235 [No hay partitura]
Santa Agnès. Allí està l'Agnès en cambra daurada Potxis (?), Joan OCPC/M01-0178 [No hay partitura]
Angeleta de Manresa. Angeleta se'n va a l'hort Pintor, Pepa OCPC/M01-0227bis [No hay partitura]
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Grau, Joan OCPC/M01-0261 [No hay partitura]
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0219 [No hay partitura]
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Balletbó, Maria OCPC/M01-0262 [No hay partitura]
Una cançó vui cantar Foix, Dolors OCPC/M01-0229 [No hay partitura]
Depart. Adéu, moreneta Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0148 [No partitura]
Pres per enamorat. El dia de Corpus Perramon, Maria OCPC/M01-0147 [No partitura]
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge pura Costa, Pere OCPC/M01-0158 [No partitura]
Una matinada fresca Burniol, Dolors OCPC/M01-0094 [Sensa música]
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 [Sensa música]
Una matinada fresca ai viva l'amor Moixí, Rita OCPC/M01-0102bis [Sensa música]
Mare jo si'n soc tornat Orriols, Cecilia OCPC/M01-0030 [Sensa música]
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0142 [Sensa música]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Potxis (?), Joan OCPC/M01-0096 [Sensa música]
Una matinada fresca Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0091 [Sensa música]
Pres per enamorat. Jo'n só fill de la Valldora Vilardell, Maria OCPC/M01-0145 [Sensa música]
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Francàs, Francisco OCPC/M01-0103bis [Sensa música]
Passant per la vora del mar Noguera, Consol OCPC/M01-0084bis [Sensa música]
Unes coples noves Balaguer, Francisca OCPC/M01-0039bis [Sensa música]
Una cançoneta nova Coll, Dolors OCPC/M01-0027 [Sensa música]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Sala, Antònia OCPC/M01-0097 [Sensa música]
El mal ric Parera, Mercè OCPC/M01-0058bis [Sensa música]

List of informants in this source

Name of informant Location Edit
Anónimo (Gósol, Lleida) Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Augé / Auger, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Bajona, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Balaguer, Francisca Catalunya/CataluñaLérida/LleidaCanalda (Odèn), Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida
Balletbó, Agustina Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Balletbó, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga, Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Valldan, Berga, Catalunya/CataluñaBarcelonaManresa, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Bartès, Joan Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombreny (ver Gombrèn), Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombrèn
Besora, Angela Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Rosa Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Bojona?, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Bonet, Dolors Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga
Burniol, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaAspa
Campà, Miquel Catalunya/CataluñaBarcelonaGisclareny
Campmajor, Ramona Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Canals, Pere M. (a) "Mayans" Catalunya/CataluñaBarcelonaCastellar de n’Hug
Canudes, Josep Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Capdevila, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaSaldes
Casadesús, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Casafont, Maria Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona

Pages

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Feb 2019), https://musicatradicional.eu/source/12722