Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
No. of pieces: 
3000
Remarks: 

Aquesta entrada (en construcció) és una prova per incorporar, progressivament, transcripcions de les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la col·lecció més important de cançons tradicionals catalanes. Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 200 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions folklòriques del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual Higini Anglès havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC.

 

Esta entrada (en construcción) es una prueba para incorporar, progresivamente, transcripciones de las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la colección más importante de canciones catalanas tradicionales.  Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 200 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las "Misiones folklóricas del CSIC (1944-1960)" que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. 

 

This entry (under construction) is a test to incorporate, on an ongoing basis, transcriptions of more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), the most important collection of Catalan traditional songs.  Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 200 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology, whose director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's songbook preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.   

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 402 of 402 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipitsort descending
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Rotxès, Joan OCPC/M01-0017
L'Escriva. Petita l'han casada l'escribeta gentil Bonet, Dolors OCPC/M01-0308 +5+2+2+1+2=0=0=0=0+2-2-3
L'Escriva. Tan xiqueta l'han casada la filla del Monestir Capdevila, Mariagna OCPC/M01-0302bis =0-2-1+5=0-2+2-2=0-2
La filla del Rei Monegal, Dolors OCPC/M01-0285 +1+2+2+2+1+2-2=0
Dolors de la Mare de Déu. El primer fou gran dolor Capdevila, Maria OCPC/M01-0117 +1+2+2+2+1-1-2
Les diades de Nadal son diades molt alegres Vilella, Salvador OCPC/M01-0283 +1+2+2+2+1-1-2-2
Argarida. Tres filles tenia un rei Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0126 +1+2+2+2-4+2=0
Lo dia de sant Joan Balletbó, Maria OCPC/M01-0331 +1+2+2+3-1+3-2-1
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Orriols, Cecilia OCPC/M01-0115 +1+2+2+3-1-2
Puig que rosa molt suau Bartès, Joan OCPC/M01-0117bis +1+2+2-2+2+2-2
A la ratlla de França Besora, Dolors OCPC/M01-0237 +1+2+2-2-3+1+2
Quant jo n'era petiteta m'en feien guardar xaions Cortina, Joan OCPC/M01-0297 +1+2+2-4-1-4=0
Joan, per què no t'alegres? Solà, Carme OCPC/M01-0267 +1+2+4-2-2+4
Les diades de Nadal son diades molt alegres Tomàs, Maria OCPC/M01-0278 +1+2+5-1-2+2+1-1-4
La nit de sant Joan com es festa molt alegra Torà, Mercè OCPC/M01-0279 +1+2+5-3+2+1
Festes de Pasqua i Nadal Sangrà, Mercè OCPC/M01-0274 +1+2+5-3+5-2-1-3
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
D'aquest pa Coll, Maria OCPC/M01-0057 +1+2-2+4-2-2-1=0+1
Joan, per què no t'alegres? Balaguer, Francisca OCPC/M01-0268 +1+2-2-1+3-2
Joan, per què no t'alegres? Balaguer, Francisca OCPC/M01-0268 +1+2-2-1+3-2
Pres per enamorat. N'anirem per Barcelona Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0144 +1+2-2-1-4+2+2
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Canudes, Josep OCPC/M01-0103 +1+2-2-1-4+5=0
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Caterina se'n pentina (1). Caterina se'n pentina Gol, Úrsula OCPC/M01-0209 +1+2-3+3+2=0-2-3
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
Palomeia. Si hi havia un caballero Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0174 +1+2=0+2+2+3-2
Les diades de Nadal son diades molt alegres Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0284 +1+2=0+2+2-1
El mati de sant Joan Coll, Maria OCPC/M01-0324 +1+2=0+2+2-2-2
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Pastor, Rosa OCPC/M01-0142bis +1+2=0+2-2-2-1-2+2
El poder del cant. Quina cançó cantaria Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0151 +1+2=0+2-4-1+3
Caterina se'n pentina (3). Caterina se'n pentina Llorens, Sofia OCPC/M01-0211 +1+2=0+2=0-2-3
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge Pura Noguera, Ramon OCPC/M01-0159 +1+2=0-2-1+1+2=0
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0210 +1+2=0=0+2-2-3
L'Agneta, fugitiva (1). Ai pare aneu-se'n a missa Serra, Marcelina OCPC/M01-0201 +1+2=0=0+2-2-3
El poder del cant. Quan ton pare era a la muerta Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0154 +1+2=0=0+5+4-4
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
Una matinada fresca ita uta landriduta Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0100 +1+2=0=0=0-3-4
Una matinada fresca, sota la rama del bort olivero Parera, Pepa OCPC/M01-0101 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca de la vila soy de la Vall d'Andorra Simon, Joan OCPC/M01-0105 +1+2=0=0=0=0-3
Antes de combregar Roca, Maria OCPC/M01-0069bis +1=0=0+4+3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0113 +2+1+4-4+4-2
L'Escriva. Petita l'han casada la filla del Carmesí Guitart, Josep OCPC/M01-0314 +2+1-1-2+3+2-5
El capitel·lo Besora, Rosa OCPC/M01-0825 +2+1-1-2-1+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta se'n va a l'hort Casals, Anna OCPC/M01-0226 +2+1-3+5=0-2-1
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Balletbó, Maria OCPC/M01-0184 +2+1-4+2-3+1+4-2
Visita a Barcelona. Ara cap a mes velleses Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0068 +2+1=0-1+1+2=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
La infanta rescatada Besora, Dolors OCPC/M01-0335 +2+2+1+2+2+1+2-2-1
El vicari de Prullans Foix i Postils, Margarida (a) Caneleta OCPC/M01-0119 +2+2+1+2-2-1
La vida del pastor. Jo que no l'aimo gaire Majoral, Rosa OCPC/M01-0296 +2+2+1+2-3-2-2
El rossinyol sempre fa coses Conill, Joan OCPC/M01-0291 +2+2+1+4+3=0-2-1-2
Jo sóc filla de Guissona Cortina, Joan OCPC/M01-0118 +2+2+1-1+1-3-2
Ai adéu cara bonica. Un dia l'encontro sola Balletbó, Maria OCPC/M01-0065 +2+2+1-1-2+2-7
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0121 +2+2+1-1-2-2
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0122 +2+2+1-1-2-2
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Rosa OCPC/M01-0137 +2+2+1-1-2-2
Jo d'aquí me'n tinc d'anar Cortina, Joan OCPC/M01-0281 +2+2+1-1-4-2
Donya Arbona se'n passeja Vilardell, Maria OCPC/M01-0230 +2+2+1-2+1+2-+1
Quatre de juny segon dia de Pasqua Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0110 +2+2+1-3+5+2+1+2-2-1-2
Antes de combregar Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0069 +2+2+1=0=0-5
Mare a la guerra del rei Clotet, Josep OCPC/M01-0033 +2+2+3+2-2-2-1=0+1
Al dia que't va casar vas passar per casa meua Serra, Marcelina OCPC/M01-0270 +2+2+3-2-1+1
La flor de Vilabertran. Jo'n festejava una una de vinticinc anys Soler, Rosa OCPC/M01-0252 +2+2-2-2+4-4
Una matinada fresca jo me n'hi vaig a caçar Coll, Maria OCPC/M01-0099 +2+2-2-2-3+5=0
Una matinada fresca jo me'n aní a cassar Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0092 +2+2-2-2-3+5=0
Pres per enamorat. Lo dia de Corpus Sala, Paula OCPC/M01-0146 +2+2-2-2-5
La donzella del Rosselló Balletbó, Maria OCPC/M01-0261 +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
El bon cassador Serra, Marcelina OCPC/M01-0089 +2+2=0=0=0=0-4
A Cerdanya és bona terra Cortina, Joan OCPC/M01-0176 +2+3-2-1-4-3=0
L'Hereu Riera Balletbó, Maria OCPC/M01-0340 +2-2+2+2+1+2+2-2-3
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
Catarina se'n va al riu Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0348 +2-2-1+1=0+2
En sent pel camí los dos s'enraonen Noguera, Josep OCPC/M01-0192 +2-2-2-3+3=0+2
Pastorets d'Andorra vos vull avisar Noguera, Josep OCPC/M01-0298 +2-2-2-3+3=0+2-2-1+1-3
Qui matarà la mosca be'n serà l'aranya Cavall, Mercè OCPC/M01-0086 +2-2-3+1+2=0
L'Escriva. Tan petita l'han casada la filla del Monesquí Monegal, Maria OCPC/M01-0303 +2-2-3+5+2-4=0
Ara s'ha dictat una cançoneta (3) Besora, Dolors OCPC/M01-0207ter +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
Ara s'ha dictat una cançoneta (2) Besora, Angeleta OCPC/M01-0207quart +2-3+1+2+2+1+2=0-2-1-4
El pare rei Balletbó, Maria OCPC/M01-0127 +3+2+2+1+2-2=0-1
La flor de Vilabertran. No us fieu de les donzelletes totes tenen lo cor falç Colell, Isabel OCPC/M01-0256 +3+2+2+1-3+3-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0259 +3+2+2+1-3=0-2
Francisca de Vilabertran Serra, Marcelina OCPC/M01-0251 +3+2+2+1-5+2-2-3
Retorn del cavaller (6). Quant jo n'era petitet Orrit, Margarida OCPC/M01-0018bis +3+2+2+3-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7
La flor de Vilabertran. Fadrinets d'aquesta vila Freixa(s) (Mossèn) OCPC/M01-0255 +3+2+2=0-4-3+1-1-2
Al Pla de Barcelona Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0242 +3+2-4+4=0-2-3
Al cap de vint anys me poso a festejar Casals, Carme OCPC/M01-0079 +3+2=0-2-3+3=0+2+2-4
Caterina (Sota'l pont d'Alió) Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0347 +3+3=0-2-1-3+3+2=0=0-2-1
Les atxiques de la vida Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0157 +3+4-2+3-1-2-2
Blancaflor Besora, Rosa OCPC/M01-0865 +3+5-1-2-2-3
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Orriols, Cecilia OCPC/M01-0264 +3-2+4-2-2-1
Jo'n só pobre i no envejo lo ric Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0111 +3-2+4=0-2+4=0+1
El dia de sant Joan Sangrà, Mercè OCPC/M01-0327 +3-2-1+5+2-4
Mal dels casats. Pobre home baixa a l'estable Balletbó, Maria OCPC/M01-0166 +3-2-1-4+4=0+1-1+1
La noia de la molinera. Adéu fadrinets dels plans de Llobera Balletbó, Maria OCPC/M01-0141 +3-2=0-1+3+5=0
Els fadrinets de Sant Boi Casafont, Maria OCPC/M01-0199 +3-3+3+2-2-2
El matí me'n llevo Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0190 +3-3+3+2-4
Retorn del cavaller (7). A la batalla del rei Coll, Joan OCPC/M01-0019 +3-3+3+2=0-4-1=0+3-3+3+2=0-4-1
Testament d'Amèlia. El qui diu que està molt mala Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0353 +3-3+3+4-2-2-2-1
A la ratlla de França Gol, Úrsula OCPC/M01-0234 +3-3-4+2+3-1
Brianita. L'Adriana se'n passeja per les hortes del seu pare Orriols, Cecilia OCPC/M01-0318 +3-5+2+1+2-2-1
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0183 +3=0+2+2-2-2
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
El frare enganyat Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0266 +3=0+3=0-2-1=0=0+1+2
Pres per enamorat. Jo sóc fill de la Vall d'Ora Capdevila, Maria OCPC/M01-0143 +3=0+4-2-2+4-2-2
Caterina (Sota'l pont d'Alió) Balletbó, Maria OCPC/M01-0347bis +3=0=0-2=0+4=0=0-2-3
Qui matarà la mosca ben serà l'aranya Vilarrasa, Josep OCPC/M01-0088 +3=0=0=0=0-3+5=0=0+2-2-2
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Francàs, Josep OCPC/M01-0155 +4+3+5-1-4+2=0
Principi de la setmana me'n poso a festejar Solà, Carme OCPC/M01-0077 +4+3-2-1-2-2=0
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Roca, Maria OCPC/M01-0114 +4+3=0+5-3-2
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0104 +4+3=0-1+3-2=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Roca, Maria OCPC/M01-0105bis +4+3=0-3+1+4-2
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Besora, Rosa OCPC/M01-0095 +4+3=0-3-2+5-3
El bon cassador Balletbó, Maria, Balletbó, Agustina OCPC/M01-0090 +4+3=0=0=0=0-3
Testament d'Amèlia. Si n'ha caiguda malalta la filla de nostro rei Orrit, Paula OCPC/M01-0368 +4-2-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (9). Quant jo n´era petitet Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0021 +4-4+2+3=0-1-4+4-4+2
Quan jo n'era petitet Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0025bis +4-4+2=0-2+4-4+4
A la guerra del rei Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
Testament d'Amèlia. La filla n'està mala no saben quin mal té Sala, Antònia OCPC/M01-0362 +4-4-1+1+2=0-2+4-4-1+1
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Serra, Marcelina OCPC/M01-0258 +4-4=0+5-1-4=0+4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Serra, Marcelina OCPC/M01-0258 +4-4=0+5-1-4=0+4
La flor de Vilabertran. Una cançó cantaria si m'anessiu escoltant Bartès, Joan OCPC/M01-0254 +4=0-4+2-2+4-2-2
Testament d'Amèlia. N'ha caiguda malalta la filla del bon rei Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0365 +4=0-4+4-2=0-2+4
La guardadora del mort Moixí, Rita OCPC/M01-0339 +5+2+1-1-2-2
Cullint violes i flors Torà, Mercè OCPC/M01-0032 +5+2+1-1-2-2-3+5
L'Escriva. Petita l'han casada l'escribeta gentil Gol, Úrsula OCPC/M01-0307 +5+2+2+1+2=0=0=0=0+2-2-3
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0180 +5+2+2+1-1-2-2
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Besora, Dolors OCPC/M01-0181 +5+2+2+1-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Orrit, Margarida OCPC/M01-0257 +5+2+2+1-1-4
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Besora, Rosa OCPC/M01-0260 +5+2+2+1-3-2
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Roca, Maria OCPC/M01-0182 +5+2+2+2-2-2-2
El Pelegrí. Una matinada fresca Orriols, Cecilia OCPC/M01-0074 +5+2+3-2-1=0-2
Argarida. Tres filles tenia el rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0124 +5+2-2-2-1+1
El rei si en té tres ninetes Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0128 +5+2-2-2-1+3-2
A les vores de França Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0233 +5+2-2-2-2-3-1+1
Lo matí de sant Joan Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0323 +5+3-1+1-1-4-3
Anem-se'n Josep Vilardell, Maria OCPC/M01-0042 +5+3-1+3-2-3+2-3+1
A la vila de Lleyda Vilalta, Antoni OCPC/M01-0245 +5+3-1-2-1+1=0
A les ratlles de França Conill, Joan OCPC/M01-0246 +5+4+3-3-4=0
Lo pobret Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0058 +5+4-2-2-1=0-2+2+1
Dijous de la Cena Orriols, Maria OCPC/M01-0046 +5+4-2=0-2-5+5=0+2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Unes coples noves Orriols, Cecilia OCPC/M01-0041 +5+4=0-2+3-1-2-2+2
Dijous de la Cena Freixa, Anna? OCPC/M01-0052 +5+4=0-2-2-5+5=0+2
Coples s'han dictades Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0044 +5-1+1+2+3-3-2+2-3
Diades de sant Joan son diades molt alegres Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0277 +5-1+1+3=0-1
Son pare ja li diu si voldria ser casada Orrit, Margarida OCPC/M01-0179bis +5-1+1+4-2-7+5-1+1
A Mataró a Mataró si n'hi ha una noia Pauleta OCPC/M01-0290 +5-1+1-5+5-1+1-1+3
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Francàs, Josep OCPC/M01-0263 +5-1+3-2-1-2-2
El Jordi i la Paula Balletbó, Maria OCPC/M01-0120 +5-1-2+2-2-2+2-2-2-1
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Orriols, Cecilia OCPC/M01-0186 +5-1-2-2-3
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Aucellets de vora'l mar si canten Monegal, Dolors OCPC/M01-0084 +5-1-4+4+3-3+1
La vila de Caldes Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0073 +5-2+4-2-2-3
A les dotze de la nit ja li arriba una carta Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0083 +5-5+5+2+2-4
A l'espai d'una hora i mitja Costa, Dolors OCPC/M01-0059 +5-5-2-1+1+4-2=0+5
Portal de Betlem Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0049 +5=0+2+2+1-1-2-2+4
Portal de Betlem Marsinyach, Rita OCPC/M01-0048 +5=0+2+2-2+3-3-2-1
Santa Agnès. Quan son pare veu que això no hi bastava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0177 +5=0+2+2=0+3
La noia de la molinera. Fadrins que hi aneu Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0139 +5=0+2-2-1
El lladre famós. Una cançoneta cantaria Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0071 +5=0+2-2-1-2=0+5=0-1
L'Escriva. Petiteta l'han casada l'Escribeta gentil Vilardell, Maria OCPC/M01-0310 +5=0+2=0+2=0-2-2=0
Si hi ha trenta tres presos Cortina, Maria OCPC/M01-0232 +5=0+2=0+2=0-2-2=0
L'Escriva. Petita l'han casada que no se'n sap vestir Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0311 +5=0+2=0+2=0-2-2=0
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Vilella, Concepció OCPC/M01-0161 +5=0+2=0=0+3-3
Té lo marit més xic Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0173 +5=0+3+2+2
Portal de Betlem Balletbó, Maria OCPC/M01-0051 +5=0+3-1-2-5+5+3-1
Tinc un marit més xic Orrit, Margarida OCPC/M01-0172 +5=0+4+1+2
Portal de Betlem Sangrà, Mercè OCPC/M01-0047 +5=0+4-2-2-5+5=0+2
Angeleta de Manresa. Un dia de bon matí Orriols, Cecilia OCPC/M01-0215 +5=0-1-4+2+2
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
L'Agneta, fugitiva (4). Al pla de Barcelona ai viva l'amor Rector de Montpol OCPC/M01-0204 +5=0=0+2-2+2-4-3
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
L'Agneta, fugitiva (5). A la vila d'En Planes Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0205 +5=0=0+2-2-1-4
El mati de Sant Joan Vilella, Concepció OCPC/M01-0320 +5=0=0+2-2-2+4+2
Depart. No t'espantis vida mia Pintó(r), Pepa, Bajona, Matilde OCPC/M01-0149 +5=0=0+2-3+1-5
Esta primavera un niu só trobat Freixa(s) (Mossèn) OCPC/M01-0191 +5=0=0+2-4+2+2+1-1-2
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Orriols, Cecilia OCPC/M01-0162 +5=0=0+2=0=0+2=0
Les germanes captives Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
Les presumides. El dia de la festa Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0075 +5=0=0+4-2-2
La'n porto a vora el foc Cavall, Mercè OCPC/M01-0168 +5=0=0=0=0=0
L'Hereu Riera Vilà, Josep OCPC/M01-0345 +7=0=0+1-1-2+2-4-1-2
Aquesta primavera un niu som trobat Puigdemàs, Josep OCPC/M01-0188 +7=0=0+4-2-2
Aquesta primavera un niu só trobat Noguera, Consol, Guitart, Josep OCPC/M01-0187 +9=0=0=0+1-3
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
Donya Arbuela es passejava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0231 -1+1-3+3+2+2=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar OCPC/M01-0106 -1-1+3-1-2-2-3
Engany descobert. Ma mare me dona quartos Call, Maria OCPC/M01-0293 -1-2+7-2+3-1-2-2
Si pretens ser molinera Parera, Mercè OCPC/M01-0036 -1-2-2+2+2-2-2+5-1
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla del rei Moixí Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0305 -1-2-2+5+2-5+2
Santa Anna beneita. Santa Anna beneita vos que ho mereixeu Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0185 -1-2-2-3=0
Sota el pont d'Aliró Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0351 -1-2-3+1+5-3
Engany descobert. Me mare me dona qüertos Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0294 -1-2=0+8-1-2+2
L'Agneta, fugitiva (3). Sa mare ve de missa l'Agneta no trobà Serra, Sabina OCPC/M01-0203 -2+2+2-2-2=0
I la nit de sant Joan Besora, Rosa OCPC/M01-0273 -2+2-2+2+1+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0130 -2+2=0+1+4-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (1) Solé, Dolors OCPC/M01-0206 -2-1+1+2+2
Tancadeta s'estava la Verge Casals, Anna OCPC/M01-0107 -2-1+1+2+5-2=0-2
Caseu-se fadrins amb una pagesa (2) Guitart, Francesc OCPC/M01-0207 -2-1+1+2=0+2+1=0-1-4
A la campanya minyons Foix, Dolors, Postils, Bió (?) [filla de Dolors Foix] OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
Una matinada fresca vaig sortir per 'nar a caçar Conill, Joan OCPC/M01-0102 -2-1+3+4-2-2-2-1
Donya Quiteria Xarrupa Torres, Mercè OCPC/M01-0265 -2-1+3-2+4-2=0+5-3-2
El mal ric Sangrà, Mercè OCPC/M01-0056 -2-1+3=0=0+2-2=0-2
Dolors de la Mare de Déu. El segon dolor sentireu Sangrà, Mercè OCPC/M01-0116 -2-1+5+2-2=0-2-1
La nit de sant Joan es una nit molt alegra Pintó(r), Pepa OCPC/M01-0280 -2-1-2+2+1+2
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Orriols, Cecilia OCPC/M01-0153 -2-1-2+2=0=0=0+1+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0132 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
El dia de sant Joan Pasquet, Marieta OCPC/M01-0271 -2-1=0+1=0+2
Palomeia. Som casats i esposats cavaller se'n va a la guerra Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0175 -2-2+4=0+3-3-2
Donya Arbona se'n passeja Vilardell, Maria OCPC/M01-0230bis -3+1+2=0+2+1-1
Brianita. L'Adriana se'n passeja pel jardino del seu padre Tomàs, Maria OCPC/M01-0316 -3+1+2=0+2+2-2
L'Hereu Riera Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0343 -3+1-3-2=0+2+2+1
A la ratlla de França Sangrà, Mercè OCPC/M01-0237bis -3+3+5-1-2-2+2-2
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0224 -3+3-3+1-1-2+2
Eixes botines que portes Orriols, Maria OCPC/M01-0038 -3+3=0+5+2-2-1-4+2
A la ciutat de Lleida Solé, Dolors OCPC/M01-0249 -4+4+3-3+1+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
Allí als portals de França Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0243 -5-2-2+2+2=0
La noia de Sant Climent Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0112 =0+1+2+2+2+1
Testament d'Amèlia. La filla està malalta la filla de don Joan Guitart, Francesc, Guitart, Josep OCPC/M01-0369 =0+1+2-2-1=0+5=0=0=0
A la campanya minyons Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A l'hostal de la Peira Orrit, Margarida OCPC/M01-0062 =0+2+1+2+2+3-2-1
Una vegada n'era un gat Noguera, Consol OCPC/M01-0193 =0+2+1-3+2-4+2
Sota el pont d'Aliró Rossinyol, Joan OCPC/M01-0352 =0+2+2+1+2-2-1
Mals dels casats. Pobre home se'n va a la llaurada Balletbó, Agustina OCPC/M01-0165 =0+2-2-3+3+2+3-1
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
Ara s'ha dictat una cançoneta (1) Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0207bis =0+2-3+1+2+1+2=0-2-1-4
Portal de Betlem Foix, Dolors OCPC/M01-0045 =0+2=0+2-2-2=0+2=0
Tinc lo marit xic xic Balletbó, Agustina OCPC/M01-0170 =0+2=0-2-3+3=0
Si n'hi havia una donzelleta Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0179 =0+3+2+2-2+2-2-2
El lladre famós. N'es fill d'un bon pare Balletbó, Maria OCPC/M01-0070 =0+3+2+2=0-7=0+3+2
El rei mariner. A la voreta del mar Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0136 =0+3+4-2-2-3
Deixem nostres cases Capdevila, Maria OCPC/M01-0043 =0+3-3-4=0+4=0+1-3
Testament d'Amèlia. La filla està malalta filla del rei francès Torà, Mercè OCPC/M01-0367 =0+3=0-1+1=0-3=0
Confessió Balletbó, Agustina OCPC/M01-0208 =0+4+3+3+4-2
El rei mariner. A la voreta del mar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0134 =0+4+3-2-1-3
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0220 =0+5+2+1+2=0+2
Argarida. El rei tenia tres filles Orriols, Cecilia OCPC/M01-0125 =0+5+2+2+3-2-1
L'Escriva. Petita la n'han casada la filla del Picotí Capdevila, Maria OCPC/M01-0313 =0+5+2-2+2+2-2-2
Matinet me'n llevo Soler, Rosa OCPC/M01-0189 =0+5+2-2-1
Unes coples noves Coll, Maria OCPC/M01-0039 =0+5+2-2-1-4+2+1-1-2
La nit de la cena Orrit, Margarida OCPC/M01-0050 =0+5+2-2-5+2+2+1-3
L'Hereu Riera Guitart, Francesc OCPC/M01-0341 =0+5+2-2-5+2+2+1-3-2
Quan jo n'era petiteta Solà, Carme OCPC/M01-0035 =0+5+3+4-2-2-1+1-1
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0098 =0+5+3-1+1-1-2
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
Vila de Ripoll Rossinyol, Joan OCPC/M01-0053 =0+5+4+1+2+2+2+1-3
Engany descobert. Mi madre me dona xabos Vilardell, Maria OCPC/M01-0292 =0+5+4+3-2-1-2+2
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Vilardell, Maria OCPC/M01-0216 =0+5+4+3=0-2-1
El sastre burlat Cortina, Joan OCPC/M01-0287 =0+5+4-2+2-4=0
Les nines de Mont-nou Solé, Dolors OCPC/M01-0129 =0+5+4-2-2+2-5
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de se'n va a l'hort Sala, Antònia OCPC/M01-0221 =0+5-1+1+2+1
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa Burniol, Dolors OCPC/M01-0227 =0+5-1+1+2+1=0
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia Cavall, Mercè OCPC/M01-0150 =0+5-1+1+2-2-2
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Besora, Rosa OCPC/M01-0223 =0+5-1+1+3-1
L'home del Cap del Pla Serra, Marcelina OCPC/M01-0123 =0+5-1+1+4+3-2-1
La Sileta en pentinava tim tam amorosa Grau, Antoni OCPC/M01-0212 =0+5-1-2-2+2=0
Quan t'estaves amb ton pare Balletbó, Agustina OCPC/M01-0213 =0+5-1-2-2+2=0
Ai Roseta agraciada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0037 =0+5-2+4-2=0-2-3+5
Prendes de vestir Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0167 =0+5-2+4=0-2-1
Angel de la Guarda Noguera, Consol OCPC/M01-0060 =0+5-3+2-4+2+2-2-2-3
El dia de sant Joan dia de molta alegria Casadesús, Maria OCPC/M01-0321 =0+5=0+2+2-4+4
L'Escriva. Petita l'han casada l'Escribeta gentil Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0312 =0+5=0+2=0+2-2-2
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
El dia de sant Joan Orriols, Josep OCPC/M01-0332 =0+5=0+2=0+2=0
Angeleta de Manresa. Angeleta baixa a l'hort Capdevila, Maria OCPC/M01-0214 =0+5=0+2=0-2-1
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Miró, Antònia OCPC/M01-0225 =0+5=0+2=0-2-1-2
Angeleta baixa a l'hort Campmajor, Ramona OCPC/M01-0228 =0+5=0+2=0-2-1-4
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
El meu pare m'ha casat Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0171 =0+5=0+3-1-2=0
El sastre burlat Orriols, Ramona OCPC/M01-0286 =0+5=0+3-1-2=0+3+2+2
El rei mariner. A la voreta del mar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0133 =0+5=0+4+1+2
El rei mariner. Quan el rei de Portugal Bartès, Joan OCPC/M01-0138 =0+5=0+4-2-2
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
L'esposa morta que parla Besora, Rosa OCPC/M01-0516 =0+5=0-1=0+3
A l'hostal de la Peira Guitart, Josep OCPC/M01-0062bis =0+5=0=0+2-2-1-2-2=0=0
Una matinada fresca, ara va de bo Llorens, Sofia OCPC/M01-0093 =0+5=0=0+4-2=0
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Besora, Dolors OCPC/M01-0156 =0+5=0=0=0+2-2
El poder del cant. Quan son pare se moria Besora, Rosa OCPC/M01-0152 =0+5=0=0=0+2-2
Unes coples noves Solé, Dolors OCPC/M01-0040 =0-1+1+2+3-1-4+2-3+1
A la voreta del mar Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0082 =0-1-4+4+3-1+1
A les bogues? de França Orrit, Paula OCPC/M01-0247 =0-2+2+1+2+2
A la ciutat de Lleida Vilardell, Maria OCPC/M01-0241 =0-2+2+2-2-2-1-2+2
A la ratlla de França Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0240 =0-2+3-1-4=0+4=0
Allí als portals de França Capdevila, Maria OCPC/M01-0248 =0-2+4-2-3=0
L'Escriva. Tan xiqueta l'han casada la filla del Monestir Vilella, Concepció OCPC/M01-0302 =0-2-1+5=0-2+2-2=0-2
La Verge tallava i cosia roba Vilella, Concepció OCPC/M01-0108 =0-2-1-2-2+2+2=0+3-2
El jutge n'és malalt Prat(s), Josep (a) Consuelo OCPC/M01-0194 =0-2-2+2+2
El jutge està malalt Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0196 =0-2-2+2+2=0=0
El jutge n'està mal Francàs, Josep OCPC/M01-0195 =0-2-2+2-2+4=0-2+2
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix Sangrà, Mercè OCPC/M01-0217 =0-2-2+4+1+2
La mañana de san Juan Monja de l'Ensenyança de Solsona OCPC/M01-0330 =0-3+3=0+2+1-1=0=0+2+3
Jo sóc filla de Guissona Conill, Joan OCPC/M01-0118bis =0-3=0+3=0+4=0
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé Coll, Maria OCPC/M01-0218 =0-3=0-2+2+1-3
Al baixar-ne l'escalera rei Herodes Monja carmelita de Solsona OCPC/M01-0109 =0-5+2+2-2=0-2
A mi me'n diuen Climenç Climenç perquè no t'alegres? Miralles, Maria OCPC/M01-0269 =0=0+1+2+1-1=0-3=0
Principi de setmana me'n poso a festejar Canudes, Josep, Francàs, Francisco OCPC/M01-0078 =0=0+1+2-3=0
Testament d'Amèlia. La filla cau malalta Foix i Postils, Margarida (a) Caneleta OCPC/M01-0356 =0=0+1+4-2-3++2+2+1
Els fadrins de Sant Boi Guitart, Josep OCPC/M01-0200 =0=0+1+4-2-3=0
La guardadora del mort Gol, Úrsula OCPC/M01-0337 =0=0+1=0-1+3
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
Principi de setmana me'n poso a festejar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0080 =0=0+2+3-2-3+5=0=0+2-2-2
Sola està la mosca sola soy llogada Besora, Dolors OCPC/M01-0087 =0=0+2-2-3-2+2
Testament d'Amèlia. Dames la'n van a veure dames i molta gent Pasquet, Marieta OCPC/M01-0368bis =0=0+2=0-2-3+3=0
Goigs de Maria. Lo primer goig degudament que'm ha trames lo rei Costa, Pere (a) Voluntari OCPC/M01-0295 =0=0+2=0-3-2-2+5=0=0+2
A l'hostal de la Pera Solà, Maria OCPC/M01-0061 =0=0+3+2+2+5-2-3
Principi de setmana me'n poso a festejar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0081 =0=0+3+2-2-3+1-1=0
La Climença de l'Espunyola Postils, Concepció OCPC/M01-0164 =0=0+3+2-3-2
Testament d'Amèlia. N'ha caiguda malalta la filla d'un gran rei Sangrà, Mercè OCPC/M01-0364 =0=0+3-2-1-2+2=0=0
Testament d'Amèlia. O castell de Montsaires els moros me l'han pres Colell, Joan OCPC/M01-0357 =0=0+4+1-1-4+4+1+2
Testament d'Amèlia. La filla del rei n'està mala Roca, Maria OCPC/M01-0361 =0=0+4=0-4-3-2+2
Els fadrins de Sant Boi Monegal, Maria OCPC/M01-0197 =0=0+5+2+2
Testament d'Amèlia. L'Amèlia està malalta Parera, Pepa OCPC/M01-0354 =0=0+5+2-2-1
El rossinyol sempre fa coses Cavall, Mercè OCPC/M01-0289 =0=0+5+4+3-3+1-3
El rossinyol sempre fa coses Tarrés, Pepa OCPC/M01-0288 =0=0+5+4+3=0-2-3
Ai adéu cara bonica. Un matí la'n vaig trobar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0063 =0=0-5+2+1+2-5
Ai adéu cara bonica. Un matí jo l'encontrava Cortina, Joan OCPC/M01-0066 =0=0-5+2+2+1-1+1
Testament d'Amèlia. En renyeixen mare i filla Coromines, Maria OCPC/M01-0355 =0=0-5+2+2+1-5
Ai adéu cara bonica. Ací dalt de la montanya Coll, Maria OCPC/M01-0064 =0=0-5+2+2+1-5
La noia del Cal Sant Pare Tremp i Creu, Pere (a) El Diable OCPC/M01-0163 =0=0-5+2+2+1=0
Sota el pont de Lion Sala, Maria OCPC/M01-0350 =0=0=0+1+2-3=0=0=0
Brianita. Brianita on està? Ferràs, Rosa OCPC/M01-0315 =0=0=0+2+2+1-3
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Angeleta OCPC/M01-0135 =0=0=0+2+2+1-3
El dia de sant Joan Prat, Jaume OCPC/M01-0333 =0=0=0+2+3-1
A la vila de Caldes Campà, Miquel (a) Pajenta OCPC/M01-0072 =0=0=0+2+5-4-1-2
Testament d'Amèlia. N'han renyit mare i filla Puigpinós, Dolors OCPC/M01-0360 =0=0=0+2-2-3+8=0
A la ratlla de França Guitart, Josep OCPC/M01-0250 =0=0=0+2=0-2-2
Angeleta de Manresa. Angeleta de Manresa Roca, Maria OCPC/M01-0222 =0=0=0+3+2+2=0
El mati de Sant Joan Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0326 =0=0=0+4=0+3+2
Als consols de Josa. Jo'n tenia un gat de la cua roja Serra, Marcelina OCPC/M01-0067 =0=0=0+5+4+3=0=0-2-3+2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Pastorets d'Urgell Foix i Postils, Margarida (a) Caneleta OCPC/M01-0055 =0=0=0+5-2+2+2+1-1
L'Hereu Riera Solà, Maria OCPC/M01-0342 =0=0=0+5-2+2+2-4-3
La noia de la molinera. Anirem amors a la molinera Ferrer, Josep OCPC/M01-0140 =0=0=0+5=0-5+2+2+3-1
L'hereu Riera Santamaria, Josep OCPC/M01-0346 =0=0=0+5=0=0+2+1-1-2
Deix està la mosca Balletbó, Agustina OCPC/M01-0085 =0=0=0-2-1-4=0
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
Al punt de la mitja nit Francàs, Josep OCPC/M01-0054 =0=0=0=0+4+3+4=0+3
L'Agneta, fugitiva (2). Ai mare aneu-se'n a missa Noies de Can Blanc OCPC/M01-0202 =0=0=0=0+4+3=0
Testament d'Amèlia. I sent-ne mare i filla renyeixen promptament Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0353bis =0=0=0=0-2+2+3+2+2=0
Brianita. Brillaneta es paseaba dintre d'una sala molt llarga Cortina, Maria OCPC/M01-0319 =0=0=0=0=0+2+2+1=0
Lo mati de sant Joan Miró, Antònia OCPC/M01-0325 =0=0=0=0=0+2-2
Allí als portals de França Serra, Marcelina OCPC/M01-0236 =0=0=0=0=0-4=0
Els amics m'estan dient: Joan, perquè no t'alegres? Balletbó, Maria OCPC/M01-0282 [No hay partitura]
La flor de Vilabertran. Fadrinets qu'aneu per vila Orriols, Josep OCPC/M01-0253 [No hay partitura]
Joan, per què no t'alegres? Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0267bis [No hay partitura]
Testament d'Amèlia. N'ha caiguda malalta la filla del bon rei Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0366 [No hay partitura]
A la nit de Sant Joan Tarrés, Mercè OCPC/M01-0272 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla d'un cavaller Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0299 [No hay partitura]
A la ciutat de Lleida Tarrés, Mercè OCPC/M01-0238 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla d'En Francolí Cortina, Maria OCPC/M01-0304 [No hay partitura]
La guardadora del mort Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0336 [No hay partitura]
A les vogues[?] de França Puigpinós, Dolors OCPC/M01-0234bis [No hay partitura]
Allí als portals de França Perarnau, Joaquim OCPC/M01-0244 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla del Carmesí Serra, Marcelina OCPC/M01-0300 [No hay partitura]
L'Escriva. Petita l'han casada la filla del Carmelí Rotxès, Joan OCPC/M01-0309 [No hay partitura]
Els fadrins de Montpoblet Coll, Joan OCPC/M01-0198 [No hay partitura]
A la ratlla de França Bonet, Dolors OCPC/M01-0239 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla d'En Francolí Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0304bis [No hay partitura]
Santa Agnès. Allí està l'Agnès en cambra daurada Rotxès, Joan OCPC/M01-0178 [No hay partitura]
Les presons de Lleida Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0235 [No hay partitura]
Testament d'Amèlia. Renyeixen mare i filla Besora, Dolors OCPC/M01-0363 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla del Carmesí Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0301 [No hay partitura]
Testament d'Amèlia. N'ha caiguda malalta la filla d'un gran rei Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0358 [No hay partitura]
Angeleta de Manresa. Angeleta se'n va a l'hort Pintó(r), Pepa OCPC/M01-0227bis [No hay partitura]
L'Hereu Riera Tomàs, Maria OCPC/M01-0344 [No hay partitura]
Sota'l Pont d'Alió la lluna hi clarejava Orrit, Margarida OCPC/M01-0349 [No hay partitura]
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Grau, Joan OCPC/M01-0261 [No hay partitura]
Les diades de Nadal són diades molt alegres Francàs, Francisco, Cases, Ramon OCPC/M01-0275 [No hay partitura]
Testament d'Amèlia. Si s'ha posada malalta la filla del nostre rei Orrit, Margarida OCPC/M01-0359 [No hay partitura]
L'Escriva. Petiteta l'han casada la filla d'un mallorquí Solà, Maria OCPC/M01-0306 [No hay partitura]
Un dia rentant los paños a la vora de marina Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0322 [No hay partitura]
Brianita. Brianita es paseava dintre una sala molt llarga Cortina, Joan OCPC/M01-0317 [No hay partitura]
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0219 [No hay partitura]
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Balletbó, Maria OCPC/M01-0262 [No hay partitura]
La infanta rescatada Moixí, Rita OCPC/M01-0334 [No hay partitura]
Les diades de Nadal són diades molt alegres Orriols, Josep OCPC/M01-0276 [No hay partitura]
Un dia estava passeiant per Barcelona Foix, Dolors OCPC/M01-0328 [No hay partitura]
Una cançó vui cantar Foix, Dolors OCPC/M01-0229 [No hay partitura]
Depart. Adéu, moreneta Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0148 [No partitura]
Pres per enamorat. El dia de Corpus Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0147 [No partitura]
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge pura Costa, Pere (a) Voluntari OCPC/M01-0158 [No partitura]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Sala, Antònia OCPC/M01-0097 [Sensa música]
El mal ric Parera, Mercè OCPC/M01-0058bis [Sensa música]
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0142 [Sensa música]
Una matinada fresca Burniol, Dolors OCPC/M01-0094 [Sensa música]
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 [Sensa música]
Pres per enamorat. Jo'n só fill de la Valldora Vilardell, Maria OCPC/M01-0145 [Sensa música]
Una matinada fresca ai viva l'amor Moixí, Rita OCPC/M01-0102bis [Sensa música]
Mare jo si'n soc tornat Orriols, Cecilia OCPC/M01-0030 [Sensa música]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Rotxès, Joan OCPC/M01-0096 [Sensa música]
Una matinada fresca Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0091 [Sensa música]
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Francàs, Francisco OCPC/M01-0103bis [Sensa música]
Passant per la vora del mar Noguera, Consol OCPC/M01-0084bis [Sensa música]
Unes coples noves Balaguer, Francisca OCPC/M01-0039bis [Sensa música]
Una cançoneta nova Coll, Dolors OCPC/M01-0027 [Sensa música]

List of informants in this source

Name of informant Location Edit
Anónimo (Gósol, Lleida) Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Armengol, Mercè Catalunya/CataluñaBarcelonaCastellar de n’Hug
Augé / Auger, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Bajona, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Balaguer, Francisca Catalunya/CataluñaLérida/LleidaCanalda (Odèn), Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida
Balletbó, Agustina Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Valldan, Berga, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Balletbó, Angeleta Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida
Balletbó, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga, Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Valldan, Berga, Catalunya/CataluñaBarcelonaManresa, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Barà, Joan Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTuixent, Josa i Tuixent
Barnola, Joan Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Bartès, Joan Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet, Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombreny (ver Gombrèn), Catalunya/CataluñaGerona/GironaGombrèn, 一 Other countriesEuropaFrancia
Besora, Angeleta Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Besora, Rosa Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Bojona?, Matilde Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSant Llorenç de Morunys
Bonet, Dolors Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga
Burniol, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaAspa
Call, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Call, Maria Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Campà, Miquel (a) Pajenta Catalunya/CataluñaBarcelonaGisclareny

Pages

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 23 Apr 2019), https://musicatradicional.eu/source/12722