Source navigation:
Piece navigation:


MISIÓN M64

Year: 
1960
No. of pieces: 
199
Physical description: 

Archivador verde grande con la etiqueta “GALICIA / P. Echevarría / Misiones 45, 46, 47, 59, / 60, 62, 64”. De la Misión 64 contiene un cuadernillo de cuartillas grapadas mecanografiadas y cinco cuadernos apaisados de música con piezas numeradas del 1 al 200, pero la numeración salta del 168 al 170, por lo que el número total de piezas es 199. El cuadernillo contiene la lista de localidades donde se recogieron estas piezas y un índice de las mismas, por géneros, distribuidas de la siguiente forma:

Alalás (1-12). Cantigas (13-35). Canciones de cuna (36-42). Romances (43-52). Infantiles (53-81). Villancicos (82-93). Pandeiradas (94-105). Foliadas (106-121). De varios (122-148). Muiñeiras (149-174). Maneos (175). Pasacorredoiras (176-196). Marchas de procesión (197). Danzas (198). Preludios de gaita (199-200).

Location: 
Other documents: 
Collaborating institution: 
Collaborating people: 

List of pieces

Displaying 1 - 50 of 200 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
A porta da miña sogra Outeiral Sieira, Manuel M64-001 +3=0=0-2+4-2-3=0
No camiño de Castilla Pita García, Manuel M64-002 +5=0=0-1+1+3-1
Santa Margarita ten Pampín Pampín, Jesús M64-003 =0=0+1-1-2+2
Eu collín os meus boiños Añón Balbis/Balvis, Josefa M64-004 +3=0=0-2+2-2-1+1
Rapaza dille a teu pai Veiga Estévez, José M64-005 +4+3+1-1-2+2-3+3
Saca de ahí, demo de porco González, Aurelia M64-006 +2+2+1+2-2+2-2+2
Fun a [á] horta por verdura Álvarez Alonso, Eugenio M64-007 +3=0=0-2-1-2-2+4
Alá riba na montaña Álvarez Alonso, Eugenio M64-008 +4+3=0-2+4-2-3=0
Alá riba na Costilla Couceiro Espasín, Estrella M64-009 +3=0=0-2+2-2
Cinco e catro, fanche nove Otero Neira, Matilde M64-010 +3=0-2-1-2+2-4+4
Fun a [á] feira da Golada Otero Neira, Matilde M64-011 +2+2+1+2-2+2-2+2
Si tú me queres pra mozo López Martínez, Severino M64-012 +2+2=0+1-1-2+2+1
Carballiña, Carballosa Otero Neira, Matilde M64-013 +2+2+1-1-2+5-3-4
O páxaro [paxaro] cando canta Castro del Río, María M64-014 =0=0+5=0-1+1
A muller para ser boa López Ribera, Ramón M64-015 +2+1-1+1+2+2=0
Mariquiña disque ten Santos Rodríguez, Josefa M64-016 -2-3+5=0+2-2-1-4
Adios a [á] feira da Serra Ingildo, Antonia M64-017 +3+4+5-1+3=0-5-7
Miña nai, miña naiciña Lagereu Campos, Luisa M64-018 =0=0=0=0=0+2
Ben te vin entrar na misa Mejuto Vázquez, Manuel M64-019 +4+3=0=0=0=0-3+1
O anillo do meu dedo Blanco Mañá, Ramón / Román M64-020 =0=0=0-2=0+2
Unha vella dixo a [á] outra Muñoz Quintán, Serafín M64-021 =0+2+2=0=0+1
As mozas de Santa Comba Pazos García, Ramón M64-022 =0-2-1=0+1+2-2+2
Moza que estás na fenestra Freire Fernández, Manuel M64-023 +1+2=0+2=0-2=0+2
Mariquiña da Forneira Rodríguez Alcalde, Ramón M64-024 =0+5=0=0=0-2-3+5
Chamásteme, moreniña García Rodríguez, Joaquín M64-025 +5=0=0+4+1+2-2-1
A nena que fala pouco Dono Castro, Andrés M64-026 +5=0+2+2+1+2=0=0
Teño tres cartos e medio González, Aurelia M64-027 =0=0=0+2=0-2-3+3
Eu non sei qué [que] pasó [pasou] no muiño Castro del Río, María M64-028 +3=0-2-1+1=0+4=0
Todos me din que me caso Pérez de Campo / Docampo, Antonio M64-029 +4+3=0=0=0+2
Eicho de dar, queridiña Domínguez Montáns, Manuel M64-030 =0+1+2=0=0=0
Non seas mala, rapaza Díaz Cavarcos, Edmundo M64-031 =0=0=0=0+1+2
Carballeira de San Xusto Abuín Vidal, Jesús M64-032 +5+2+1-1-2+2-4-3
Miña nai por me casar Iglesias Fernández, Josefa M64-033 +1+2=0-3+1+2+2=0
A muller que ha de ser miña Moreira Parga, Calixto M64-034 +5=0-5+5+4+3=0=0
Maruxiña da Forneira, tu que coces faime un bolo Fernández Rey, José M64-035 =0=0=0=0-1-2
O mi niño está no berce Trillo Rodeiro, Andrea M64-036 =0+5=0-2=0-3=0+5
Durme meu roliño, durme Iglesias de la Torre, Isolina M64-037 =0=0=0-2+3+1-1+5
Durme ben, durme González, Aurelia M64-038 =0=0-2-3+5=0=0-2
O meu niño chora moito Soñora Ro, María M64-039 =0+5=0=0=0-2-3+5
Duérmete, mi niño Rodríguez Sanjurjo, Ramona M64-040 =0+5-3+3=0+2+1-1
Duérmete, mi neno Iglesias Fernández, Josefa M64-041 =0=0=0+5=0+2-2-2
Duérmete, mi niño Abradelo Valladares, Matilde M64-042 =0=0=0+1-1-2-2-1
Gerineldo Leiro Casal, María Antonia M64-043 =0=0+2+1-3-1+4+5
Bernardiño e Sabeliña Sánchez, Sabina M64-044 =0=0=0=0=0+1-1=0
Malveliña se pasea Mato Pazo, Casilda M64-045 +3+4=0+1-3+2-4+4
Conde Alario Pernas Paz, Manuel M64-046 -3-4+4=0=0+1-1-2
Albas Nieves Cangas Sanmartín, Elisa M64-047 +5=0=0=0=0=0-5=0
Floralba Pérez Rodríguez, Emilio M64-048 =0+2=0-2-3+5
O cego andante Lojo Fabeiro, Lara /Sara M64-049 =0-1+3-2-5+5=0-1
A lavandeira Cacheda Otero, Edelmira M64-050 =0+5-1+1+2+1-1-2

Pages

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Andrea Puentes-Blanco, "MISIÓN M64", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Oct 2020), https://musicatradicional.eu/source/185