Source navigation:
Piece navigation:


MISIÓN M64

Year: 
1960
No. of pieces: 
199
Physical description: 

Archivador verde grande con la etiqueta “GALICIA / P. Echevarría / Misiones 45, 46, 47, 59, / 60, 62, 64”. De la Misión 64 contiene un cuadernillo de cuartillas grapadas mecanografiadas y cinco cuadernos apaisados de música con piezas numeradas del 1 al 200, pero la numeración salta del 168 al 170, por lo que el número total de piezas es 199. El cuadernillo contiene la lista de localidades donde se recogieron estas piezas y un índice de las mismas, por géneros, distribuidas de la siguiente forma:

Alalás (1-12). Cantigas (13-35). Canciones de cuna (36-42). Romances (43-52). Infantiles (53-81). Villancicos (82-93). Pandeiradas (94-105). Foliadas (106-121). De varios (122-148). Muiñeiras (149-174). Maneos (175). Pasacorredoiras (176-196). Marchas de procesión (197). Danzas (198). Preludios de gaita (199-200).

Location: 
Other documents: 
Collaborating institution: 
Collaborating people: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 200 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
A porta da miña sogra Outeiral Sieira, Manuel M64-001 +3=0=0-2+4-2-3=0
No camiño de Castilla Pita García, Manuel M64-002 +5=0=0-1+1+3-1
Santa Margarita ten Pampín Pampín, Jesús M64-003 =0=0+1-1-2+2
Eu collín os meus boiños Añón Balbis/Balvis, Josefa M64-004 +3=0=0-2+2-2-1+1
Rapaza dille a teu pai Veiga Estévez, José M64-005 +4+3+1-1-2+2-3+3
Saca de ahí, demo de porco González, Aurelia M64-006 +2+2+1+2-2+2-2+2
Fun a [á] horta por verdura Álvarez Alonso, Eugenio M64-007 +3=0=0-2-1-2-2+4
Alá riba na montaña Álvarez Alonso, Eugenio M64-008 +4+3=0-2+4-2-3=0
Alá riba na Costilla Couceiro Espasín, Estrella M64-009 +3=0=0-2+2-2
Cinco e catro, fanche nove Otero Neira, Matilde M64-010 +3=0-2-1-2+2-4+4
Fun a [á] feira da Golada Otero Neira, Matilde M64-011 +2+2+1+2-2+2-2+2
Si tú me queres pra mozo López Martínez, Severino M64-012 +2+2=0+1-1-2+2+1
Carballiña, Carballosa Otero Neira, Matilde M64-013 +2+2+1-1-2+5-3-4
O páxaro [paxaro] cando canta Castro del Río, María M64-014 =0=0+5=0-1+1
A muller para ser boa López Ribera, Ramón M64-015 +2+1-1+1+2+2=0
Mariquiña disque ten Santos Rodríguez, Josefa M64-016 -2-3+5=0+2-2-1-4
Adios a [á] feira da Serra Ingildo, Antonia M64-017 +3+4+5-1+3=0-5-7
Miña nai, miña naiciña Lagereu Campos, Luisa M64-018 =0=0=0=0=0+2
Ben te vin entrar na misa Mejuto Vázquez, Manuel M64-019 +4+3=0=0=0=0-3+1
O anillo do meu dedo Blanco Mañá, Ramón / Román M64-020 =0=0=0-2=0+2
Unha vella dixo a [á] outra Muñoz Quintán, Serafín M64-021 =0+2+2=0=0+1
As mozas de Santa Comba Pazos García, Ramón M64-022 =0-2-1=0+1+2-2+2
Moza que estás na fenestra Freire Fernández, Manuel M64-023 +1+2=0+2=0-2=0+2
Mariquiña da Forneira Rodríguez Alcalde, Ramón M64-024 =0+5=0=0=0-2-3+5
Chamásteme, moreniña García Rodríguez, Joaquín M64-025 +5=0=0+4+1+2-2-1
A nena que fala pouco Dono Castro, Andrés M64-026 +5=0+2+2+1+2=0=0
Teño tres cartos e medio González, Aurelia M64-027 =0=0=0+2=0-2-3+3
Eu non sei qué [que] pasó [pasou] no muiño Castro del Río, María M64-028 +3=0-2-1+1=0+4=0
Todos me din que me caso Pérez de Campo / Docampo, Antonio M64-029 +4+3=0=0=0+2
Eicho de dar, queridiña Domínguez Montáns, Manuel M64-030 =0+1+2=0=0=0
Non seas mala, rapaza Díaz Cavarcos, Edmundo M64-031 =0=0=0=0+1+2
Carballeira de San Xusto Abuín Vidal, Jesús M64-032 +5+2+1-1-2+2-4-3
Miña nai por me casar Iglesias Fernández, Josefa M64-033 +1+2=0-3+1+2+2=0
A muller que ha de ser miña Moreira Parga, Calixto M64-034 +5=0-5+5+4+3=0=0
Maruxiña da Forneira, tu que coces faime un bolo Fernández Rey, José M64-035 =0=0=0=0-1-2
O mi niño está no berce Trillo Rodeiro, Andrea M64-036 =0+5=0-2=0-3=0+5
Durme meu roliño, durme Iglesias de la Torre, Isolina M64-037 =0=0=0-2+3+1-1+5
Durme ben, durme González, Aurelia M64-038 =0=0-2-3+5=0=0-2
O meu niño chora moito Soñora Ro, María M64-039 =0+5=0=0=0-2-3+5
Duérmete, mi niño Rodríguez Sanjurjo, Ramona M64-040 =0+5-3+3=0+2+1-1
Duérmete, mi neno Iglesias Fernández, Josefa M64-041 =0=0=0+5=0+2-2-2
Duérmete, mi niño Abradelo Valladares, Matilde M64-042 =0=0=0+1-1-2-2-1
Gerineldo Leiro Casal, María Antonia M64-043 =0=0+2+1-3-1+4+5
Bernardiño e Sabeliña Sánchez, Sabina M64-044 =0=0=0=0=0+1-1=0
Malveliña se pasea Mato Pazo, Casilda M64-045 +3+4=0+1-3+2-4+4
Conde Alario Pernas Paz, Manuel M64-046 -3-4+4=0=0+1-1-2
Albas Nieves Cangas Sanmartín, Elisa M64-047 +5=0=0=0=0=0-5=0
Floralba Pérez Rodríguez, Emilio M64-048 =0+2=0-2-3+5
O cego andante Lojo Fabeiro, Lara /Sara M64-049 =0-1+3-2-5+5=0-1
A lavandeira Cacheda Otero, Edelmira M64-050 =0+5-1+1+2+1-1-2
Rufina hermosa Conte Ces, Manuel M64-051 =0-2=0-2-1+5=0-1
O laranxal d'amor [de amor] Ferro Ruibal, Marisa M64-052 +3=0=0=0-3-4=0=0
Desde la punta del muelle Vilaseco Fandiño, María M64-053 =0+2+1-1-2+7=0-2
Por el paseo de Lugo González ¿Gijivey/Gijirey?, Carmiña M64-054 -2+2+3-3-2-2=0+9
Elisa va en coche Sanmartín Pazos, Dolores M64-055 -3=0=0+1+2=0=0+2
Al entrar en el hospital socorro Ferro Ruibal, Marisa M64-056 +4+3=0=0=0+2-2-2
Carta del Rey ha venido Moral González, Aquilina M64-057 -3+3-2-3+3-1-2-2
Tengo un novio tartamudo Fernández Ovalle, Marisa M64-058 +4+3=0=0-3-4=0=0
Chiquilín, Chiquilín Fernández Ovalle, Marisa M64-059 =P+1+2=0-3-4=P+2
Siete hijas le dió [dio] Dios Ovalle Fernández, María del Carmen M64-060 =0=0=0-2-1+1=0-2
El señor Don Gato Requeijo Fontán, Casilda M64-061 +5=0+2+2+1+2=0=0
Quisiera ir a vivir Castro Fernández, Alicia M64-062 +5-1+3-2-1-2-4+2
Tres pollitos tiene mi tía Moral González, Aquilina M64-063 +1+2=0+5=0=0-3=0
Esta tarde salí al campo Conte Ces, Manuel M64-064 +1+2+5-1-2-2-3=0
Dice mi tía Doña Inés Figueroa Rodríguez, Lolita M64-065 =P=0+2+5=0=0=0=0
Una gallinita ciega Fernández Sampedro, Carmiña M64-066 +1+2=0+2=0=0-2+4
¡Viva la media naranja! Ferro Ruibal, Marisa M64-067 =0+5-1+3-2-1-2+2
Haced corro, caballeros García González, Pilar M64-068 +1+2=0+2-2+4=0=0
Mes de mayo, mes de mayo Moral González, Aquilina M64-069 =0=0+2+1-3+2-7
Estando una pastora González ¿Gijivey/Gijirey?, Carmiña M64-070 =0+5-1-2-2-3=0+1
Adios [Adiós], amiguitas mías Fernández Ovalle, Marisa M64-071 +5=0=0+2=0+2-4+4
Elisa va en coche, carabí Alonso Méndez, Marina M64-072 =0-2+2+1+2=0-2+4
Subiendo por la carretera López Rivera, María del Carmen M64-073 +5=0=0=0=0+4-4-5
Estaba la Lola Alonso Méndez, Marina M64-074 +5=0=0=0-5=0+9=0
La chata "viringüela" Fernández Castiñeiras, Consuelo M64-075 +5=0=0=0-1-4+2=0
Río verde, río verde Figueroa Rodríguez, Lolita M64-076 -2-2=0=0-1+1+2
Cuando una china se casa Ovalle Fernández Toñita M64-077 =0=0=0-3+3+2-2-2
En Cádiz hay una niña González González, María del Carmen M64-078 +5=0+2-2+2+2=0-2
Don Melitón tenía tres gatos Vilaseco Fandiño, María M64-079 =0=0-3=0=0-2+2+1
Yo he perdido una ovejita Moral González, Aquilina M64-080 =0+5=0=0=0-1-4+2
Soledad del alma mía Fernández Sampedro, Carmiña M64-081 +1+2=0=0=0+2=0=0
Camina la Virgen Pura Ferro Ruibal, Marisa M64-082 =0=0+1-1-2+2-7=0
A Belén vinde, pastores Golpe Rodríguez, Elvira M64-083 -3+3-2-3+3-1-4+7
Vamos cantando Pazos García, Ramón M64-084 +2-2-3=0=0-2+2+1
Vamos, vamos rapaciños Pazos García, Ramón M64-085 =P+1+2=0+2=0-2=0
Vinde ver o Neno Pereira Moire, Dolores M64-086 =0=0-2-1=0+5=0=0
Abre la puerta, puertero Pereira Moire, Dolores M64-087 =0+4=0+1=0+2=0-2
Vinde rapaciños, vinde Fernández Pérez, José M64-088 -3+3+5-1-2-2-5+5
En el portal de Belén Fernández Pérez, José M64-089 -4+2+2+1-1-2-2+2
Alí van os Reixes Gaspar Novoa, Ángela M64-090 =P+3=0=0-1-2=0+3
Camiñando vai José Fernández Vega, Armando M64-091 +1+2=0+2+2+1-1+1
Camina la Virgen Pura Martínez Vázquez, Pilar M64-092 =0+5+2+3-1-2-2+5
Corred, o rapaciños González Losada, Pilar M64-093 +5-5+5+4+3=0-2+2
Xa chegaron de pescar Pita García, Manuel M64-094 +9=0=0=0+1+2-3+5
A min no [non] me gusta a lebre Fernández Alonso, Justo M64-095 =0=0+5=0=0-2+2-2
Anque me vexas con outra Zueiro Blanco, Concepción M64-096 +2+1-1-2+2+1-1-2
Toca gaitiña galega Dopazo Lens / Leus, José M64-097 +5=0=0=0=0-2+2-2
Esta gaitiña que toco Gaspar Novoa, Ángela M64-098 =0+7=0-1+1+2
Alá riba naquel monte López Díaz, José M64-099 =0+3+2+2=0+1-1-2
Unha noite no muiño Rodríguez Sanjurjo, Ramona M64-100 +1+2=0+2=0=0-2-2

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Andrea Puentes-Blanco, "MISIÓN M64", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 27 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/source/185