Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C52a

Year: 
1949
No. of pieces: 
100
Physical description: 

Cuaderno de espiral  “BLOC NOTAS” con el siguiente título: “Concurs Infantil. Cançons de Ciutadella replegades per Josepa Mª Bosch i Mesquida (13 anys) baix la direcció de son pare Andreu Bosch i Anglada, Mestre Nacional. Ciutadella, 1949”. Contiene los textos de 100 canciones distribuidas en  4 secciones: 1) "Cançons de fiets petits" [Canciones de niños pequeños: C52a-001--C52a-012]; 2) "Cançons de porquejades" [Canciones de la matanza del cerdo: C52a-013--C52a-029]; 3) "Cançons d'al·lots" [Canciones de muchachos: C52a-030--C52a-037]; 4) "Cançons de Nadal" [Canciones de Navidad: C52a-038--C52a-047]; 5) "Cançons nominals" [Canciones de nombres: C52a-048--C52a-061]; 6)"Glosat" [Glosas: C52a-062--073]; 7)"Varies" [Varias: C54a-074--100].

Al inicio de cada sección hay un comentario; véase la primera pieza de cada sección. La Introducción al principio del cuaderno dice lo siguiente:

"Ciutadella canta en pla, ses seues cançons. Canta la mare, per adormir els seus fiets petits qui dormen dins el braç; canten els al·lots quant jugan p'es carré; canten els homos es glosat d'un dia de porquejades. I amb sa nostra llengu, antiga i tradicional, passam de pares a fills unes cançnos qui Deu sap qui les va fer, pero que satisfán ses ganes de cantá que sentim dins sa nostra ánima. Jo n'he fet un repleg. N'hi ha moltes mes. Sobre tot de glosat. ¿Qui canta aquestes cançons? Tothom. Jo els he sentides cantá a mo mare; a s'avia, a ses al·lotes qui juguen en jo. Casi totes son cançons vivents, que no han mort, i a ses que tots donen vida. Si no he omplert els desitjos dels organissadors d'aquest concurs, valgui sa bona intenció y mon gran amor a Ciutadella."

El cuaderno está datado en la última hoja: "Ciutadella abril de 1949". 

Collaborating people: 
Submission’s author: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 100 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipitsort descending
Ding, ding Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-082
Son, son, soneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-002
Marieta quant escuras Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-050
Hi via una tabernera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-098
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-018
Sant Antoni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-066
Rotlo, rotlo Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-034
Plou i fa sol Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-077
No ploreu, Bon Jesuset Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-045
Na Paula i en Jordi Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-093
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-013
Margarita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-061
Avui fan comedia Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-029
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-040
A Be Ce Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-088
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-008
Toni Babaloni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-056
Faldaret defora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-024
Un tort dalt una figuera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-072
jo tenc un jec Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-083
Sonetes, veniu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-003
Joan, Joan Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-051
Per la reina Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-099
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-019
Quant en Toni va arribà Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-067
Chandru, Chandru Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-035
Sona, sona, caramella Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-078
El Bon Jesuset Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-046
Rosaret Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-094
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-014
Mo mare me diu: ¡Bandera! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-062
Ma morta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-030
Per Nadal mel·les torrades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-041
Din, Don Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-089
Serra, serra, serrador Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-009
Toni Babarroni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-057
Faldaret defora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-025
Ses porgueres Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-073
Els esclops de Deu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-036
Jo tenc un poi Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-084
Na Marieta es petita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-004
Joan de sa pipeta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-052
El bon Rei s'en va a cassar Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-100
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-020
Mon pare i un altra vei Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-068
Gatzoneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-079
Plorinyava l'infantó Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-047
Sant Ana te un hortet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-095
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-015
Mo mare, en pastà, fa coques Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-063
Ansa per ansa Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-031
El bon Jesuset ja es nat Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-042
Més val deixaro aná Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-090
Serra mimerra Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-010
Sebastià Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-058
Faldó, clau Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-026
Lluna la pruna Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-074
No me l'encendràs Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-037
Paseo, maneo Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-085
Na Marieta es petita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-005
Joan patán Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-053
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-021
L'amo de Son Fabiol Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-069
Cap pelat Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-080
Marieta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-048
Demà passat som festa Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-096
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-016
Mo mare en pastà fa coques Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-064
A la cadireta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-032
La nit santa de Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-043
Sa cuinera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-091
Timbu, tambu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-011
Miquel, de la mel Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-059
Jo diré a mo mare Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-027
¡Quina lluna fa tan clara! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-075
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-038
Ara ve sa barca Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-086
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-006
Joana petana Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-054
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-022
Bona nit Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-070
¡Echim! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-081
Son, son, soneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-001
Marieta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-049
Jo tenia un pardalet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-097
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-017
Una figa per ser bona Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-065
Ringlera, ringlera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-033
Cançons dels Pastors Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-044
Vaig a la fonteta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-092
Han tocat mitgdia Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-012
Cisca Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-060
Castanyola plora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-028
Pasturet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-076
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-039
Tres, sis, nou Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-087
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-007
Joana petana Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-055
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-023
Cavallet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-071

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Concurso C52a", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/24320