Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C52a

Year: 
1949
No. of pieces: 
100
Physical description: 

Cuaderno de espiral  “BLOC NOTAS” con el siguiente título: “Concurs Infantil. Cançons de Ciutadella replegades per Josepa Mª Bosch i Mesquida (13 anys) baix la direcció de son pare Andreu Bosch i Anglada, Mestre Nacional. Ciutadella, 1949”. Contiene los textos de 100 canciones distribuidas en  4 secciones: 1) "Cançons de fiets petits" [Canciones de niños pequeños: C52a-001--C52a-012]; 2) "Cançons de porquejades" [Canciones de la matanza del cerdo: C52a-013--C52a-029]; 3) "Cançons d'al·lots" [Canciones de muchachos: C52a-030--C52a-037]; 4) "Cançons de Nadal" [Canciones de Navidad: C52a-038--C52a-047]; 5) "Cançons nominals" [Canciones de nombres: C52a-048--C52a-061]; 6)"Glosat" [Glosas: C52a-062--073]; 7)"Varies" [Varias: C54a-074--100].

Al inicio de cada sección hay un comentario; véase la primera pieza de cada sección. La Introducción al principio del cuaderno dice lo siguiente:

"Ciutadella canta en pla, ses seues cançons. Canta la mare, per adormir els seus fiets petits qui dormen dins el braç; canten els al·lots quant jugan p'es carré; canten els homos es glosat d'un dia de porquejades. I amb sa nostra llengu, antiga i tradicional, passam de pares a fills unes cançnos qui Deu sap qui les va fer, pero que satisfán ses ganes de cantá que sentim dins sa nostra ánima. Jo n'he fet un repleg. N'hi ha moltes mes. Sobre tot de glosat. ¿Qui canta aquestes cançons? Tothom. Jo els he sentides cantá a mo mare; a s'avia, a ses al·lotes qui juguen en jo. Casi totes son cançons vivents, que no han mort, i a ses que tots donen vida. Si no he omplert els desitjos dels organissadors d'aquest concurs, valgui sa bona intenció y mon gran amor a Ciutadella."

El cuaderno está datado en la última hoja: "Ciutadella abril de 1949". 

Collaborating people: 
Submission’s author: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 100 pieces.
Title Informant Piece IDsort ascending Music incipit
El bon Rei s'en va a cassar Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-100
Per la reina Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-099
Hi via una tabernera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-098
Jo tenia un pardalet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-097
Demà passat som festa Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-096
Sant Ana te un hortet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-095
Rosaret Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-094
Na Paula i en Jordi Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-093
Vaig a la fonteta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-092
Sa cuinera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-091
Més val deixaro aná Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-090
Din, Don Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-089
A Be Ce Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-088
Tres, sis, nou Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-087
Ara ve sa barca Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-086
Paseo, maneo Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-085
Jo tenc un poi Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-084
jo tenc un jec Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-083
Ding, ding Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-082
¡Echim! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-081
Cap pelat Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-080
Gatzoneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-079
Sona, sona, caramella Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-078
Plou i fa sol Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-077
Pasturet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-076
¡Quina lluna fa tan clara! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-075
Lluna la pruna Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-074
Ses porgueres Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-073
Un tort dalt una figuera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-072
Cavallet Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-071
Bona nit Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-070
L'amo de Son Fabiol Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-069
Mon pare i un altra vei Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-068
Quant en Toni va arribà Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-067
Sant Antoni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-066
Una figa per ser bona Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-065
Mo mare en pastà fa coques Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-064
Mo mare, en pastà, fa coques Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-063
Mo mare me diu: ¡Bandera! Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-062
Margarita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-061
Cisca Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-060
Miquel, de la mel Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-059
Sebastià Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-058
Toni Babarroni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-057
Toni Babaloni Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-056
Joana petana Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-055
Joana petana Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-054
Joan patán Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-053
Joan de sa pipeta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-052
Joan, Joan Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-051
Marieta quant escuras Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-050
Marieta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-049
Marieta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-048
Plorinyava l'infantó Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-047
El Bon Jesuset Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-046
No ploreu, Bon Jesuset Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-045
Cançons dels Pastors Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-044
La nit santa de Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-043
El bon Jesuset ja es nat Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-042
Per Nadal mel·les torrades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-041
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-040
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-039
Ara ve Nadal Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-038
No me l'encendràs Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-037
Els esclops de Deu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-036
Chandru, Chandru Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-035
Rotlo, rotlo Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-034
Ringlera, ringlera Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-033
A la cadireta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-032
Ansa per ansa Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-031
Ma morta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-030
Avui fan comedia Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-029
Castanyola plora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-028
Jo diré a mo mare Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-027
Faldó, clau Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-026
Faldaret defora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-025
Faldaret defora Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-024
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-023
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-022
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-021
Som a renta es ventre Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-020
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-019
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-018
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-017
Som a porquejades Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-016
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-015
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-014
Han matat es porc Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-013
Han tocat mitgdia Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-012
Timbu, tambu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-011
Serra mimerra Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-010
Serra, serra, serrador Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-009
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-008
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-007
Arri, arri, somareta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-006
Na Marieta es petita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-005
Na Marieta es petita Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-004
Sonetes, veniu Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-003
Son, son, soneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-002
Son, son, soneta Bosch i Mesquida, Josepa Mª C52a-001

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Concurso C52a", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/24320