Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C63

Physical description: 

Cuaderno voluminoso de 326 páginas de papel pautado (escritas hasta la p. 318) agrupadas en bifolios, uno dentro de otro, constituyendo un solo fascículo de gran tamaño, a su vez recogido en un bifolio de papel sin pautado que sirve de cubierta, en cuya portada se lee: "4.070 / Oracions, endevinalles, / rondalles, tradicions, / jocs i aforismes / populars / Recollits a la Comarca del Ripollès / per / Mossèn Josep Maideu Auguet". No se indica fecha, pero es probable que sea anterior a 1936. El Índice ("Índex") contiene las siguientes secciones, de las que solo la sección "43 Jocs infantils amb tonada" [43 Juegos infantiles con melodía] incluye música: 

25 Oracions populars (pp. 3-17)
10 Supersticions (pp. 17-19)
97 Entrelligaments i endivanalles [sic] (pp. 21-32)
9 Passatemps infantils (pp. 33-36)
63 Rondalles i tradicions (pp. 39-46, 85-95, 101-117, 129-142, 183-212)
11 Eliminatòries (pp. 49-50)
60 Jocs infantils (pp. 51-84, 96-100)   
43 Jocs infantils amb tonada (pp. 143-182) [Cançons C63-01 a C63-43]
1 Interessant trasllat del bestiar llaner de les comarques pirinenques al Panadés (pp. 118-121)
90 Fenòmens atmosfèrics (pp. 122-127)
11 Costums i problemes (pp. 24, 42, 92, 112, 128, 194, 232-234)
135 Fites anyals (pp. 215-231)
3.525 Comparances, aforismes i dites populars (pp. 235-319)

List of pieces

Displaying 1 - 10 of 15 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
La sardana de Ripoll C63-01 (p.145) +1+2=0+2=0-2=0+2-2-2
Pastoret, d'on vens? C63-02 (p.146) +1+2-3-4+5=0-1-2=0=0=0=0=0
Sota la llanterna C63-03 (p.147) +1+2+2-2-2-1-4+2=0+2-4+2=0+2
Un genoll poso en terra C63-04 (p.148) +1+2+2-2-2-1-4+2=0+2-4+2=0+2
Sota, sota cambra C63-05 (p.149) =0=0=0-5=0=0+2-2+2+2+1=0
Els soldats vénen de França C63-06 (p.150) +1+2=0+2=0-2=0
Salta miralta C63-07 (p.150) =0+2-2=0=0=0+2-2=0
Quan la mare de l'amor venia C63-08 (p.151) +1+2=0=0=0+2=0-2-3+3
Quantes pollas tienes C63-09 (p.152) =0=0=0+2=0-3=0+3-2-3
Passe truano C63-10 (p.153) -3+3-3+1-1-2=0=0=0+2-4

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Pau Garriga Santapau, "Concurso C63", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 27 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/source/30675