Source navigation:
Piece navigation:


CONCURSO C63

Physical description: 

Cuaderno voluminoso de 326 páginas de papel pautado (escritas hasta la p. 318) agrupadas en bifolios, uno dentro de otro, constituyendo un solo fascículo de gran tamaño, a su vez recogido en un bifolio de papel sin pautado que sirve de cubierta, en cuya portada se lee: "4.070 / Oracions, endevinalles, / rondalles, tradicions, / jocs i aforismes / populars / Recollits a la Comarca del Ripollès / per / Mossèn Josep Maideu Auguet". No se indica fecha, pero es probable que sea anterior a 1936. El Índice ("Índex") contiene las siguientes secciones, de las que solo la sección "43 Jocs infantils amb tonada" [43 Juegos infantiles con melodía] incluye música: 

25 Oracions populars (pp. 3-17)
10 Supersticions (pp. 17-19)
97 Entrelligaments i endivanalles [sic] (pp. 21-32)
9 Passatemps infantils (pp. 33-36)
63 Rondalles i tradicions (pp. 39-46, 85-95, 101-117, 129-142, 183-212)
11 Eliminatòries (pp. 49-50)
60 Jocs infantils (pp. 51-84, 96-100)   
43 Jocs infantils amb tonada (pp. 143-182) [Cançons C63-01 a C63-43]
1 Interessant trasllat del bestiar llaner de les comarques pirinenques al Panadés (pp. 118-121)
90 Fenòmens atmosfèrics (pp. 122-127)
11 Costums i problemes (pp. 24, 42, 92, 112, 128, 194, 232-234)
135 Fites anyals (pp. 215-231)
3.525 Comparances, aforismes i dites populars (pp. 235-319)

List of pieces

Displaying 1 - 44 of 44 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
La sardana de Ripoll C63-01 (p.145) +1+2=0+2=0-2=0+2-2-2
Pastoret, d'on vens? C63-02 (p.146) +1+2-3-4+5=0-1-2=0=0=0=0=0
Sota la llanterna C63-03 (p.147) +1+2+2-2-2-1-4+2=0+2-4+2=0+2
Un genoll poso en terra C63-04 (p.148) +1+2+2-2-2-1-4+2=0+2-4+2=0+2
Sota, sota cambra C63-05 (p.149) =0=0=0-5=0=0+2-2+2+2+1=0
Els soldats vénen de França C63-06 (p.150) +1+2=0+2=0-2=0
Salta miralta C63-07 (p.150) =0+2-2=0=0=0+2-2=0
Quan la mare de l'amor venia C63-08 (p.151) +1+2=0=0=0+2=0-2-3+3
Quantes pollas tienes C63-09 (p.152) =0=0=0+2=0-3=0+3-2-3
Passe truano C63-10 (p.153) -3+3-3+1-1-2=0=0=0+2-4
Un anyell n'hi ha al corral C63-11 (p.154) +1+2=0+2=0-2+2-2-2=0=0=0+2-3
Cançó per a fer enfadar C63-12 (p.155) =0-2-1+1+2-2-1+1+2+2-2
Cançó per a fer enfadar (Altra) C63-13 (p.155) [sense música]
Sol, solet C63-14 (p.156) +2-2+2-2=0-2=0=0=0=0+2-3
El petit bailet C63-15 (p.156) +1+2-2+4-2-3+2+2
Plou i fa sol C63-16 (p.157) -3+1+2+2-4=0=0=0+4-2
La lluna, la pruna C63-17 (p.157) =0-4+4=0-4+4+1-2-2-1
Nyigo, nyigo C63-18 (p.157) +2+2-4+7=0-7+2+2-4+7
Els quatre sabaters C63-19 (p.158) +3=0+2=0-2+2-2-2-1+1=0+2-3
Quinze són quinze C63-20 (p.159) =0+4-4=0+4-4+4-4-5
Marieta C63-21 (p.159) +3=0=0=0=0=0=0=0=0=0+2=0-2
Quan el pare no té pa C63-22 (p.160) =0=0+2-2-2-1+1-1-2-2+1=0+2-4
Pastoret, d'on vens C63-23 (p.160) +1+2+2-2=0+2-2-2=0=0=0=0+2-3
Dalt del cotxe n'hi ha una nina C63-24 (p.161) +1+2=0+2=0-2=0-3+1+2=0+2=0-2
Pèl, pèl, puja C63-25 (p.161) +2-2-3+3+2-2-3+3+2-2-3
Peret, d'on vens? C63-26 (p.162) =0-5+5=0=0-5+5=0=0
Al dijous gras C63-27 (p.162) +1+2+2-2+2-2-2-1+1=0+2-3
Kicarakic C63-28 (p.163) =0=0=0-3+1+2=0+2-2=0=0=0
Olles, olles del convent C63-29 (p.164) +1+2=0+2=0-2+1+2=0+2=0-2
Cargol, cargol treu banya C63-30 (p.165) +3=0=0+2-2=0-3=0+3=0=+2-2=0
Sant Joan de les Canadelles C63-31 (p.166) +5=0=0=0-5=0=0=0+2
Els petits putxinel·lis C63-32 (p.167) -3-4+4=0-2+2+1+2-3-4
Arri, arri borriquet C63-33 (p.168) +1+2=0+2=0-2-3+1+2=0+2=0-2
Serra billaire C63-34 (p.169) +2+2+1=0-5+2+2+1=0
Joc de la morra C63-35 (p.170) =0+2-2-2=0-1+3=0+2-2-2=0-1
Nadala C63-36 (p.171) =0+2-2-3+3-2-1-2+3-1
Nadala Vilarrasa de Sellas, Margarida C63-37 (p.172) +1+2+2-2-3+1+2+2=0-2
Nadala C63-38 (p.173) -2-1+3=0-2-1+3-2-1+3=0-2-1
Nadala Roma, Joan C63-39 (p.176) =0+5+2+2-2-2-5=0+5+2+2-2=0-2
Els galls C63-40 (p.177) +2=0=0=0-2-6=0=0=0-3
El tió C63-41 (p.178) +3-3+3+5-1-2-2-3+3-3+3
Vigília dels Reis C63-42 (p.179) -2+2+2-2=0-2+2+2-2
Vigília dels Reis C63-43 (p.180) -2+2+2-2=0=0=0=0=0=0-2+2+2-2
El gall de Santa Catarina C63-44 (p.181) +3=0=0=0=0=0+2-2=0

List of informants in this source

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Pau Garriga Santapau, "CONCURSO C63", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 18 May 2021), https://musicatradicional.eu/source/30675